Rahvusvaheline ekspertkomisjon: EMTA täidab Eesti kultuurielus keskset rolli

Üldine

Rahvusvaheline ekspertkomisjon: EMTA täidab Eesti kultuurielus keskset rolli

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu võttis vastu otsuse, mille kohaselt pälvis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia institutsionaalsel akrediteerimisel maksimaalse, 7-aastase tulemuse.

Õppeasutust väisanud rahvusvaheline komisjon leidis, et EMTA on tugev akadeemia, mis täidab Eesti kultuurielu arengus keskset rolli. EMTAs toimub ekspertide hinnangul tulemuslik õppe-, loome- ja teadustöö muusika ja teatri valdkonnas. Muu positiivse hulgas tunnustas hindamiskomisjon kõrgkooli pühendumust rahvusvahelistumisele – soositakse nii õppejõudude kui üliõpilaste välismobiilsust ning osalemist rahvusvahelistes projektides, samuti kutsutakse välisõppejõude oma teadmisi ja kogemusi jagama. Kõrgelt hinnati ka kõrgkooli ja selle õppejõudude koostööd teiste Eesti kultuuriasutuste ja erialaorganisatsioonidega. 

Tavapäraselt andsid hindamiseksperdid kõrgkoolile ka rea soovitusi, millele lisaks peeti vajalikuks esitada omapoolne pöördumine Eesti hariduspoliitika kujundajatele. Pöördumises kutsutakse viimaseid üles leidma võimalus loomealase uurimistegevuse süsteemsemaks rahastamiseks. Hindamiskomisjoni esimehe Mist Thorkelsdottiri sõnul mängib teadus- ja uurimistegevus olulist rolli kunstide valdkonna akadeemiate teadmusbaasi tugevdamisel. “See võimaldab ehitada sildu loometegevuse ja akadeemilise teadustöö vahel, näiteks muusikateaduses ja kunstide ajaloos, või isegi toimida katalüsaatorina loomevaldkonna õpetajate praktikapõhiste teadmiste ja kogemuste ning kunstide pedagoogika uurijate teadmuse vahel.” 

EMTA rektor Peep Lassmann on akrediteerimise tulemustega rahul. „Mul on hea meel, et väliseksperdid tunnustasid meie akadeemia tasakaalustatud arengut kõigis olulistes tegevusvaldkondades.”

Koos akrediteeringuga väljastati õppeasutusele ka kvaliteedimärk, mis tõendab, et kõrgkooli iseloomustab efektiivne juhtimine, rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline õppe- ja teadustegevus ning järjepidev panustamine ühiskonna arengusse.

Hindamisnõukogu otsusega on võimalik tutvuda siin.

Institutsionaalse välishindamise eesmärgiks on toetada strateegilise juhtimise ja kvaliteedikultuuri arengut Eesti kõrgkoolides. Kõik Eesti kõrgkoolid peavad institutsionaalse akrediteerimise läbima kord seitsme aasta jooksul.

Konkurss-valimiste väljakuulutamine

Üldine

Konkurss-valimiste väljakuulutamine

Vastavalt akadeemilise komisjoni koosoleku protokollile 13.03.2017 kuulutas EMTA rektor Peep Lassmann välja konkurss-valimised järgmiste ametikohtade täitmiseks alates 1. septembrist 2017:

Klaveriosakond
klavessiini professor 0,5
2 klaveri dotsenti 1,0
klaveri lektor 0,5

Keelpilliosakond
viiuli lektor 0,5

Puhkpilliosakond
saksofoni dotsent 0,25
trompeti dotsent 0,25      

Lauluosakond
laulu lektor 1,0
hääleseade lektor 1,0       
hääleseade lektor 0,75

Dirigeerimisosakond
kooridirigeerimise professor 1,0
kooridirigeerimise lektor 1,0

Jazzmuusika osakond
jazzmuusika dotsent 0,75
jazzmuusika assistent       (pianist-saatja) 0,25

Kompositsiooniosakond
heliloomingu professor 0,75
elektroakustilise loomingu lektor 0,75
elektroakustilise loomingu lektor 0,5
audiovisuaalse loomingu lektor 0,75

Muusikateaduse osakond
muusikaloo professor 1,0 

Interpretatsioonipedagoogika instituut
varase klahvpillimuusika professor 1,0

Lavakunstikool
näitlejalaulu dotsent 0,25

Instrumentaalkammermuusika keskus
kammermuusika professor 1,0
kammermuusika dotsent 0,75

Vokaalkammermuusika ja saateklassi keskus
saateklassi dotsent 0,5

Dokumendid (avaldus rektori nimele, CV (EMTA töötajatel täidetud EMTA elektroonilises andmebaasis), kus kajastub loominguline, teaduslik, pedagoogiline jm tegevus; professori ametikohale kandieerijail ka inglise keeles; esmakordseil kandideerijail akadeemilist kraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni tõendava dokumendi kinnitatud koopia) esitada hiljemalt 28. aprilliks 2017 kell 16.00 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia nõukogu sekretärile aadressil Tatari 13, 10116 Tallinn. Ametinõudeid vt www.ema.edu.ee.

 

 

EMTA üliõpilased jagavad tunnustust noortele pillimängijatele

Määratlemata

EMTA üliõpilased jagavad tunnustust noortele pillimängijatele

Interpretatsioonipedagoogika instituudi korraldusel kuulavad EMTA üliõpilased Eesti Muusikakoolide Liidu (EML) konkurssi „Parim noor instrumentalist 2017“ ning annavad välja üliõpilaste preemiaid. 4.03 – 25.03 toimuvatel üleriigilistel õpilaskonkurssidel valivad puhkpilli- ja klaveriüliõpilaste žüriid noorte pillimängijate hulgast preemiakandidaate kõikides vanusegruppides. Preemiaga kaasneb diplom EMTA blanketil ning EMTA kujundusega suveniirid.

Noorte pillimängu kuulamine ja hindamine üleriigilisel konkursil annab täiusliku ülevaate eriala alghariduse hetkeseisust ning arendab pedagoogioskusi. Üliõpilasžüriide tegevus on osa laiemast EMTA ja EMLi koostööst.   

Seminar  loomepõhisest uurimistööst ja loomedoktorantide konverents

Teadus

Seminar loomepõhisest uurimistööst ja loomedoktorantide konverents

13. ja 14. märtsil 2017 viibib Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias Orpheuse instituudi (Gent) direktor Peter Dejans, kes on loomepõhise uurimise (Artistiic Research) üks alusepanijaid. Esmaspäeval, 13. märtsil kell 16.15  toimub tema seminar uurimistöö  juhendajatele.

14. märtsil leiab juba neljandat korda aset 3. õpiaasta muusika- ja teatridoktorantide konverents, kus peale EMTA doktorantide (Jonathan Henderson, Maria Korepanova, Vlady Bystrov) esinevad ka doktorandid Soomest ja Gruusiast. Külas on Sibeliuse Akadeemia doktoriõppe koordinaator Margus Kuikka ja  viiuldaja professor Mieko Kanno. Konverents algab kell 14.00 EMTA orelisaalis.

ERASMUS+ ootab vahetusõpilaseks kandideerima

Üldine

ERASMUS+ ootab vahetusõpilaseks kandideerima

Ootame  tudengeid kandideerima vahetusõpingutele välismaale ERASMUS+ programmi raames. Kandideerimine toimub läbi EASY taotlussüsteemi https://aec.dreamapply.com/

Taotluste esitamise tähtaeg sõltub koolist, kuhu tudeng soovib kandideerida. Tähtaeg tuleb kindlasti üle kontrollida vastava välisülikooli kodulehelt, kuhu taotlus edastatakse.

Samuti on oluline teavitada kandideerimisest EMTA Erasmus koordinaatorit Pilleriin Meidlat.

Kuna üldjuhul oodatakse tudengitelt taotlusega koos ka helisalvestise esitamist, siis on soovitatav taotluse koostamisega võimalikult varakult alustada.

Täpsem info Erasmus programmi ja välismaal õppimise kohta on kättesaadaval EMTA kodulehel, tudengivahetuse rubriigis  - http://www.ema.edu.ee/valis-ja-avalike-suhete-osakond/tudengivahetus/

Lisaküsimuste korral palun pöörduda EMTA Erasmus koordinaaotori poole: Pilleriin Meidla, Tel: 667 5760, E-mail: pilleriin@ema.edu.ee, kabinet A218.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuulutas välja rektori valimised

Üldine

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuulutas välja rektori valimised

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuulutas välja rektori valimised. Kandidaatide esitamise tähtaeg on hiljemalt 31. märts 2017 (kell 17.00). Ettepanek kandidaadi ülesseadmiseks esitatakse valimistoimkonna nimele aadressil Tatari 13, 10116 Tallinn (ruum A-214), või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: valimistoimkond@ema.edu.ee. Ettepanekul peavad olema ära toodud kandidaadi ülesseadmist toetavate isikute nimed ja allkirjad.

Rektorikandidaadiks võib esitada isikuid, kes on või on olnud valitud professori ametikohale. Rektor valitakse ametisse viieks aastaks ja ta asub tööle 1. septembril 2017. a.

Kandidaate võivad valimistoimkonnale esitada Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia akadeemilised üksused oma üldkoosoleku otsusega, vähemalt ¼ akadeemia nõukogu liikmetest või vähemalt 8 akadeemia professorit ühisavaldusega ning akadeemia ametisolev ja endised rektorid avaldusega. Üks isik saab toetada vaid ühe rektorikandidaadi esitamist.

Valimistoimkonda kuuluvad:
René Eespere, professor (toimkonna esimees)
Triin Lutsoja, üliõpilane (üliõpilasesinduse esinaine)
Aleksandra Dolgopolova (teadussekretär)

Rektori valib kinnisel valimisistungil valimiskogu, millesse kuuluvad hääleõiguslikud akadeemia nõukogu liikmed, kuratooriumi liikmed, akadeemias vähemalt 0,5 koormusega töötavad korralised professorid ja juhtivteadurid ning akadeemia üliõpilasesinduse poolt valitud üliõpilaste esindajad.  

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektori valimised toimuvad 3. mail 2017 algusega 15.00 EMTA kammersaalis.

Täpsemat teavet kandidaatide esitamise ja valimiste korra kohta saab EMTA kodulehelt ning valimistoimkonna esimehelt René Eesperelt (reneeespere@hot.ee).

Valmis esimene eestikeelne tervikkäsitlus Arvo Pärdi tintinnabuli-stiilist

Üldine

Valmis esimene eestikeelne tervikkäsitlus Arvo Pärdi tintinnabuli-stiilist

Arvo Pärdi Keskus esitleb teisipäeval, 14. veebruaril kell 16 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia orelisaalis nimeka Austria muusikateadlase Leopold Brauneissi artiklikogumikku „Arvo Pärdi tintinnabuli-stiil: arhetüübid ja geomeetria“, mis on Arvo Pärdi eriomase kompositsioonitehnika seni kõige põhjalikum ja süvitsi minevam käsitlus maailmas. 

„Olen Arvo Pärdi tintinnabuli-stiilis teostega koos elanud juba 20 aastat – nii neid kuulates kui ka püüdes paremini mõista ja neist kompositsioonitehniliselt õppida. Küllap see on õnnestunud kord paremini, kord halvemini, kuid minu uurimistöö on olnud alati kantud soovist olla tähelepanelik ning keskenduda olulisele, ka detailides,“ sõnas artiklite autor Leopold Brauneiss.

Esitlusel räägivad värskest kogumikust ja Arvo Pärdi muusikast artiklite autor Leopold Brauneiss, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor Toomas Siitan ning kogumiku koostaja ja tõlkija muusikateadlane Saale Kareda.

Tervitussõnad lausub Austria suursaadik Doris Danler. Arvo Pärdi ja Leopold Brauneissi klaveripalu esitab Marrit Gerretz-Traksmann. Esitlus toimub eesti ja saksa keeles, eestikeelse tõlkega. 

Austria muusikateadlane Leopold Brauneiss on Arvo Pärdi tintinnabuli-stiili uurinud alates 1997. aastast. Ta on jõudnud detailsete analüüside kaudu tintinnabuli arhetüüpse olemuse sügava mõtestamiseni. Teisalt on Brauneiss käsitlenud Arvo Pärdi teoste muusikalist geomeetriat erinevatel tasanditel ja jõudnud tuumakate filosoofiliste üldistusteni. Artiklikogumikku on koondatud Brauneissi väljapaistvad artiklid ja ettekanded, mis pole varem eesti keeles ilmunud. Neid artikleid ei ole varem kogumikuna avaldatud ka üheski teises keeles.

Raamatu koostaja ja tõlkija, muusikateadlase Saale Kareda sõnul on Leopold Brauneissi muusikaanalüütiline lähenemine kõige põhjalikum ja süvitsi minevam tintinnabuli-stiili teaduslik käsitlus kogu maailmas. 

„Kui Paul Hillier lõi oma 1997. aastal ilmunud monograafias tintinnabuli-muusika analüüsimise terminoloogia, siis Leopold Brauneiss on aastatega tintinnabuli-kompositsioonitehnika kaardistamiseks välja töötanud süstemaatilise lähenemise, millele saab toetuda edasine uurimistöö,“ tõi Saale Kareda välja.

„Uue kogumiku esseed lisavad muusikaanalüütilisele pilgule ka sügava filosoofilise mõõtme,“ ütles artiklikogumiku toimetaja, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor Toomas Siitan.

Raamatu toimetaja Kai Kutman Arvo Pärdi Keskusest märkis, et Arvo Pärdi muusikast ei ole ilmunud eesti keeles kuigi palju uurimusi. „Loodame, et Leopold Brauneissi artiklikogumik on oluline täiendus eestikeelsele muusikateoreetilisele kirjandusele.“

Artiklikogumiku „Arvo Pärdi tintinnabuli-stiil: arhetüübid ja geomeetria“ on koostanud ja tõlkinud Saale Kareda, toimetanud Toomas Siitan ja Kai Kutman ning kujundanud Angelika Schneider. Kogumiku andis välja Arvo Pärdi Keskus.