Kammermuusika päev

Üldine

Kammermuusika päev

26. märtsil kell 10.30 algab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammersaalis Kammermuusika päev, mille raames toimub kammeransamblite konkurss. Kokku osaleb konkursil 11 kammeransamblit. Publik on oodatud kuulama ja kaasa elama. 

Šostakovitš Klaverikvintett op. 57, g-moll (~32 min)
Kati Meibaum (viiul) – Hans Christian Aavik (viiul)
– Liisa Välja (vioola) – Marten Meibaum (tšello)
– Karolina Žukova (klaver)
õp. dots. Marrit Gerretz-Traksmann

Kareva Sonaat “Värvilised vahtralehed” (~15 min)
Hanna Taube (saksofon) – Piret Mikalai (klaver)
õp. prof. Marje Lohuaru

Rahmaninov Trio Elegiaque nr. 1 op. Posth, g-moll (~16 min)
Maria Mikulitš (klaver) – Ilja Magdik (viiul)
– Ruslan Petrov (tšello)
õp. prof. Natalia Sakkos

Dedrick Sensitivity (~ 8 min)
Xinyu Wu (Sop sax)- Hanna Taube (Alt sax)
Taavi Poll (Ten sax) – Karl Tipp (Bar sax)
õp. dots. Virgo Veldi

Mendelssohn Konzertstück nr 2 op 114 d-moll (~9 min)
Yuhua, Jiang (klarnet) – Gao, Yi (klarnet)
– Dekelver Andries Lode (klaver)
õp. prof. Marje Lohuaru

vaheaeg

12:15 F. Decruck SONATE EN UT# (pour saxophone alto and piano) (~19 min)
I Très modéré expressif II Noel III Fileuse
Eunyeong Gill (piano) – Xinyu Wu (saxophone)
õp. dots. Virgo Veldi

Elgar Viiulisonaat e-moll op. 82 (~25 min)
I Allegro. Risoluto II Romance. Andante
III Allegro non troppo
Kadri Toomoja (klaver) – Sandra Kaldma (viiul)
õp. prof. Matti Reimann

 Schumann Klaverikvintett op 44 Es-duur (~30 min)

  1. Allegro brillante
  2. In modo d’una marcia. Un poco largamente
  3. Scherzo: Molto vivace
  4. Allegro ma non troppo

 Kvinteti koosseis:
Mari-Liis Urb – Merily Leotoots- Sandra Klimaitė
– Jarkko Launonen – Joonatan Jürgenson
õp. prof. Marje Lohuaru

vaheaeg

13:50 W. A. Mozart Kvintett Es-duur K.452 (~12 min)
Mariin Gill – Anastasia Polubotko – Arturas Šukys-
– Martin Tuuling – Sara Oliveira Lima
õp. prof. Peeter Sarapuu

Francaix L ́Heure du Berger (~8 min)
Grete Jädal – Helis Oidekivi – Anette Laur –
– Hans-Jürgen Kruus – Martin Tuuling – Sara Oliveira Lima
õp. prof. Peeter Sarapuu

Poulenc Sextour FP 100 (~16 min)
Ilana Makarina – Veronika Gzirišvili – Anastasia Polubotko-
– Arturas Šukys – Martin Tuuling – Sara Oliveira Lima
õp. prof. Peeter Sarapuu

Rahvusvaheline ekspertkomisjon: EMTA täidab Eesti kultuurielus keskset rolli

Üldine

Rahvusvaheline ekspertkomisjon: EMTA täidab Eesti kultuurielus keskset rolli

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu võttis vastu otsuse, mille kohaselt pälvis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia institutsionaalsel akrediteerimisel maksimaalse, 7-aastase tulemuse.

Õppeasutust väisanud rahvusvaheline komisjon leidis, et EMTA on tugev akadeemia, mis täidab Eesti kultuurielu arengus keskset rolli. EMTAs toimub ekspertide hinnangul tulemuslik õppe-, loome- ja teadustöö muusika ja teatri valdkonnas. Muu positiivse hulgas tunnustas hindamiskomisjon kõrgkooli pühendumust rahvusvahelistumisele – soositakse nii õppejõudude kui üliõpilaste välismobiilsust ning osalemist rahvusvahelistes projektides, samuti kutsutakse välisõppejõude oma teadmisi ja kogemusi jagama. Kõrgelt hinnati ka kõrgkooli ja selle õppejõudude koostööd teiste Eesti kultuuriasutuste ja erialaorganisatsioonidega. 

Tavapäraselt andsid hindamiseksperdid kõrgkoolile ka rea soovitusi, millele lisaks peeti vajalikuks esitada omapoolne pöördumine Eesti hariduspoliitika kujundajatele. Pöördumises kutsutakse viimaseid üles leidma võimalus loomealase uurimistegevuse süsteemsemaks rahastamiseks. Hindamiskomisjoni esimehe Mist Thorkelsdottiri sõnul mängib teadus- ja uurimistegevus olulist rolli kunstide valdkonna akadeemiate teadmusbaasi tugevdamisel. “See võimaldab ehitada sildu loometegevuse ja akadeemilise teadustöö vahel, näiteks muusikateaduses ja kunstide ajaloos, või isegi toimida katalüsaatorina loomevaldkonna õpetajate praktikapõhiste teadmiste ja kogemuste ning kunstide pedagoogika uurijate teadmuse vahel.” 

EMTA rektor Peep Lassmann on akrediteerimise tulemustega rahul. „Mul on hea meel, et väliseksperdid tunnustasid meie akadeemia tasakaalustatud arengut kõigis olulistes tegevusvaldkondades.”

Koos akrediteeringuga väljastati õppeasutusele ka kvaliteedimärk, mis tõendab, et kõrgkooli iseloomustab efektiivne juhtimine, rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline õppe- ja teadustegevus ning järjepidev panustamine ühiskonna arengusse.

Hindamisnõukogu otsusega on võimalik tutvuda siin.

Institutsionaalse välishindamise eesmärgiks on toetada strateegilise juhtimise ja kvaliteedikultuuri arengut Eesti kõrgkoolides. Kõik Eesti kõrgkoolid peavad institutsionaalse akrediteerimise läbima kord seitsme aasta jooksul.

Konkurss-valimiste väljakuulutamine

Üldine

Konkurss-valimiste väljakuulutamine

Vastavalt akadeemilise komisjoni koosoleku protokollile 13.03.2017 kuulutas EMTA rektor Peep Lassmann välja konkurss-valimised järgmiste ametikohtade täitmiseks alates 1. septembrist 2017:

Klaveriosakond
klavessiini professor 0,5
2 klaveri dotsenti 1,0
klaveri lektor 0,5

Keelpilliosakond
viiuli lektor 0,5

Puhkpilliosakond
saksofoni dotsent 0,25
trompeti dotsent 0,25      

Lauluosakond
laulu lektor 1,0
hääleseade lektor 1,0       
hääleseade lektor 0,75

Dirigeerimisosakond
kooridirigeerimise professor 1,0
kooridirigeerimise lektor 1,0

Jazzmuusika osakond
jazzmuusika dotsent 0,75
jazzmuusika assistent       (pianist-saatja) 0,25

Kompositsiooniosakond
heliloomingu professor 0,75
elektroakustilise loomingu lektor 0,75
elektroakustilise loomingu lektor 0,5
audiovisuaalse loomingu lektor 0,75

Muusikateaduse osakond
muusikaloo professor 1,0 

Interpretatsioonipedagoogika instituut
varase klahvpillimuusika professor 1,0

Lavakunstikool
näitlejalaulu dotsent 0,25

Instrumentaalkammermuusika keskus
kammermuusika professor 1,0
kammermuusika dotsent 0,75

Vokaalkammermuusika ja saateklassi keskus
saateklassi dotsent 0,5

Dokumendid (avaldus rektori nimele, CV (EMTA töötajatel täidetud EMTA elektroonilises andmebaasis), kus kajastub loominguline, teaduslik, pedagoogiline jm tegevus; professori ametikohale kandieerijail ka inglise keeles; esmakordseil kandideerijail akadeemilist kraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni tõendava dokumendi kinnitatud koopia) esitada hiljemalt 28. aprilliks 2017 kell 16.00 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia nõukogu sekretärile aadressil Tatari 13, 10116 Tallinn. Ametinõudeid vt www.ema.edu.ee.

 

 

EMTA üliõpilased jagavad tunnustust noortele pillimängijatele

Määratlemata

EMTA üliõpilased jagavad tunnustust noortele pillimängijatele

Interpretatsioonipedagoogika instituudi korraldusel kuulavad EMTA üliõpilased Eesti Muusikakoolide Liidu (EML) konkurssi „Parim noor instrumentalist 2017“ ning annavad välja üliõpilaste preemiaid. 4.03 – 25.03 toimuvatel üleriigilistel õpilaskonkurssidel valivad puhkpilli- ja klaveriüliõpilaste žüriid noorte pillimängijate hulgast preemiakandidaate kõikides vanusegruppides. Preemiaga kaasneb diplom EMTA blanketil ning EMTA kujundusega suveniirid.

Noorte pillimängu kuulamine ja hindamine üleriigilisel konkursil annab täiusliku ülevaate eriala alghariduse hetkeseisust ning arendab pedagoogioskusi. Üliõpilasžüriide tegevus on osa laiemast EMTA ja EMLi koostööst.   

Seminar  loomepõhisest uurimistööst ja loomedoktorantide konverents

Teadus

Seminar loomepõhisest uurimistööst ja loomedoktorantide konverents

13. ja 14. märtsil 2017 viibib Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias Orpheuse instituudi (Gent) direktor Peter Dejans, kes on loomepõhise uurimise (Artistiic Research) üks alusepanijaid. Esmaspäeval, 13. märtsil kell 16.15  toimub tema seminar uurimistöö  juhendajatele.

14. märtsil leiab juba neljandat korda aset 3. õpiaasta muusika- ja teatridoktorantide konverents, kus peale EMTA doktorantide (Jonathan Henderson, Maria Korepanova, Vlady Bystrov) esinevad ka doktorandid Soomest ja Gruusiast. Külas on Sibeliuse Akadeemia doktoriõppe koordinaator Margus Kuikka ja  viiuldaja professor Mieko Kanno. Konverents algab kell 14.00 EMTA orelisaalis.

ERASMUS+ ootab vahetusõpilaseks kandideerima

Üldine

ERASMUS+ ootab vahetusõpilaseks kandideerima

Ootame  tudengeid kandideerima vahetusõpingutele välismaale ERASMUS+ programmi raames. Kandideerimine toimub läbi EASY taotlussüsteemi https://aec.dreamapply.com/

Taotluste esitamise tähtaeg sõltub koolist, kuhu tudeng soovib kandideerida. Tähtaeg tuleb kindlasti üle kontrollida vastava välisülikooli kodulehelt, kuhu taotlus edastatakse.

Samuti on oluline teavitada kandideerimisest EMTA Erasmus koordinaatorit Pilleriin Meidlat.

Kuna üldjuhul oodatakse tudengitelt taotlusega koos ka helisalvestise esitamist, siis on soovitatav taotluse koostamisega võimalikult varakult alustada.

Täpsem info Erasmus programmi ja välismaal õppimise kohta on kättesaadaval EMTA kodulehel, tudengivahetuse rubriigis  - http://www.ema.edu.ee/valis-ja-avalike-suhete-osakond/tudengivahetus/

Lisaküsimuste korral palun pöörduda EMTA Erasmus koordinaaotori poole: Pilleriin Meidla, Tel: 667 5760, E-mail: pilleriin@ema.edu.ee, kabinet A218.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuulutas välja rektori valimised

Üldine

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuulutas välja rektori valimised

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuulutas välja rektori valimised. Kandidaatide esitamise tähtaeg on hiljemalt 31. märts 2017 (kell 17.00). Ettepanek kandidaadi ülesseadmiseks esitatakse valimistoimkonna nimele aadressil Tatari 13, 10116 Tallinn (ruum A-214), või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile: valimistoimkond@ema.edu.ee. Ettepanekul peavad olema ära toodud kandidaadi ülesseadmist toetavate isikute nimed ja allkirjad.

Rektorikandidaadiks võib esitada isikuid, kes on või on olnud valitud professori ametikohale. Rektor valitakse ametisse viieks aastaks ja ta asub tööle 1. septembril 2017. a.

Kandidaate võivad valimistoimkonnale esitada Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia akadeemilised üksused oma üldkoosoleku otsusega, vähemalt ¼ akadeemia nõukogu liikmetest või vähemalt 8 akadeemia professorit ühisavaldusega ning akadeemia ametisolev ja endised rektorid avaldusega. Üks isik saab toetada vaid ühe rektorikandidaadi esitamist.

Valimistoimkonda kuuluvad:
René Eespere, professor (toimkonna esimees)
Triin Lutsoja, üliõpilane (üliõpilasesinduse esinaine)
Aleksandra Dolgopolova (teadussekretär)

Rektori valib kinnisel valimisistungil valimiskogu, millesse kuuluvad hääleõiguslikud akadeemia nõukogu liikmed, kuratooriumi liikmed, akadeemias vähemalt 0,5 koormusega töötavad korralised professorid ja juhtivteadurid ning akadeemia üliõpilasesinduse poolt valitud üliõpilaste esindajad.  

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektori valimised toimuvad 3. mail 2017 algusega 15.00 EMTA kammersaalis.

Täpsemat teavet kandidaatide esitamise ja valimiste korra kohta saab EMTA kodulehelt ning valimistoimkonna esimehelt René Eesperelt (reneeespere@hot.ee).