Eesti Üliõpilaste Toetusfond USAs ootab stipendiumitaotlusi

Eesti Üliõpilaste Toetusfondi eesmärgiks on pakkuda majanduslikku tuge eesti üliõpilastele kõrgemates õppeasutustes ja toetada akadeemilist tegevust, mis on seotud eesti kultuuri, keele ja ühiskonna edendamisega.

Seatud ülesande täitmiseks annab Eesti Üliõpilaste Toetusfond välja stipendiume ja õppetoetusi kandidaatidele, kes on tõestanud oma akadeemilist võimekust, ühiskondlikku aktiivsust ja soovi anda oma panus Eesti arengusse.

Stipendiumid:

  1. Täisajalise üliõpilase stipendium – õpinguteks kõrgkoolis Eestis või välismaal. Taotluse postitamise tähtaeg 15. veebruar 2017.
  2. Stipendium väliseestlasele Eesti ülikoolis. Taotluse postitamise tähtaeg 15. veebruar 2017.
  3. Ametiala täiendamise stipendium – ametialaseks täiendamiseks Eesti päritoluga Eestis töötavatele kõrgkooli lõpetanud spetsialistidele. Taotluste esitamise tähtaeg vähemalt 3 kuud enne programmi algust.
  4. Projektitaotlus haridusliku projekti läbiviimiseks. Taotluste esitamise tähtaeg neli kuud enne programmi algust.

Täiendav info ja taotlemine