TÄIENDUSKOOLITUSKESKUSE KURSUSED 2014/2015

 

Hääleseade ABC
Lektor VILJA SLIŽEVSKI
Aeg 18. aprill 2015,
kell 11.00-12.30 ja 13.00-14.30
Koht Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
(Tatari 13, Tallinn)
Maht 4 tundi
Maksumus 30 EUR
Registreerimine Täienduskoolituskeskuse õppeinfosüsteemis
kuni 12.04.2015
Täiendav info tel 6675 757, e-post: tkk@ema.edu.ee
Vilja Sliževski on pikkade aastate jooksul koolitanud muusikaõpetajaid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ning juhendanud mitmel pool noori lauljaid erinevates vanuseastmetes. Alates 2012. aasta sügisest on ta ka lastekoori “Ellerhein” hääleseadja.Kursuse käigus tutvustab Vilja Sliževski oma käsiraamatut “Hääleseade ABC”.

Inimese hääl kui instrument on lihtsate füüsikaseaduste järgi toimiv terviklik aparaat, mis on meile sündides kaasa antud. Hääl kui instrument on meil olemas, meil tuleb endal õppida ja suunata oma kasvandikke usaldama seda kõige täiuslikumat pilli, mida inimene tunneb. Selleks tulevad meile appi tunded ja emotsioonid, mis oleksidki esmased eneseväljendamise impulsid. Algõpetuse eesmärgiks saabki olla selle üksikosade koostöö ja koordineerimine ning vaba ja kõlava hääle tekitamine. Loomulikult ei saa vokaaltehnilised võtted olla eesmärgiks omaette, kõige tähtsam peaks olema rõõm laulmisest ja musitseerimisest. (Sliževski: 2012, lk 5)Kursuse põhiteemadeks on kehahoiak, hingamine, kõri, resonaatorite süsteem ja artikulatsioon, registrid, lapse hääle muutumine täiskasvanu hääleks. Keskendutakse hääleseade põhialuste jälgimisele erinevate meetodite rakendamisel.Kursusel osalejad saavad tasuta kaasa Vilja Sliževski õpik-käsiraamatu “Hääleseade ABC”.