Kaitseressursside ameti teade esmakursuslastest kutsealustele

15. septembriks peavad kõik esmakursuslastest kutsealused esitama ametile taotluse, milles teatavad ajateenistusse asumise aja.

Vaid taotlust esitades saab tudeng teadlikult planeerida enda ajateenistusse asumise aega ja sobitada see enda jaoks kõige sobivamal viisil kõrgharidusõpingutega.

Täiendavaid võimalusi kõrgharidusõpinguteks ajapikendust taotleda kaitseväeteenistuse seadus ei paku ning kui taotlus jääb esitamata, kutsutakse kutsealusest tudeng ajateenistusse võrdsetel alustel teiste kutsealustega, ennekõike lähtudes riigi vajadustest.

Vt lisainfot siit

Foto: Kaitseressursside amet