Rektorite Nõukogu soovib panustada hangete selgema ja mõistlikuma regulatsiooni loomisse

Eesti avalik-õiguslikke ülikoole esindav Rektorite Nõukogu palub oma vastuses rahandusministeeriumile võtta riigihangete seaduse eelnõus arvesse kaheksa ettepanekut, et muuta hanked lihtsamaks ja majanduslikult mõistlikumaks.

Selged ja üheselt mõistetavad riigihangete korraldamise tingimused vähendavad bürokraatiat, asutuste halduskoormust ning annavad võimaluse investeerida kokkuhoitud raha ja aeg teadustöö arendamisse ja innovatsiooni.

Ülikoolide ettepanekutega saab tutvuda lehel  www.hankedlihtsaks.ee, mille loomisega soovitakse anda oma panus riigihangete seaduse parandamiseks ning kutsuda üles ka teisi ühendusi oma ettepanekuid jagama.