Algasid konkursid terminoloogiaprogrammi stipendiumidele
  • Eestikeelse terminoloogia sihtstipendiumi (stipendiumifondi suurus 7648 eurot) saavad taotleda kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide üliõpilased, õppejõud ja teadustöötajad, kelle õppe- või uurimisvaldkond on seotud eestikeelse terminoloogia ja selle arendamisega või kes arendavad eesti terminoloogiat oma mis tahes eriala doktoritöö osana. Loe lähemalt…
  • Võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendiumi (stipendiumifondi suurus 7164 eurot, ühe stipendiumi suurus minimaalselt 500 eurot) saavad taotleda kõikide viimase kahe aasta jooksul Eestis kaitstud võõrkeelsete doktoriväitekirjade autorid. Loe lähemalt…

Taotluste esitamise tähtaeg on 3. märts 2016.
Stipendiume rahastatakse eestikeelse terminoloogia toetamise programmi vahenditest.

Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumide taotlemiseks

Katrin Pärn
tysiht@ut.ee
tel 7375 852
56 571 221