Algavad ettevalmistuskursused muusikateoorias

21. märtsil algavad ettevalmistuskursused muusikateoorias. Ettevalmistuskursused toimuvad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (Tatari 13, Tallinn, ruum B205) ning need viib läbi dots Toomas Trass.

Ettevalmistuskursused muusikateoorias toimuvad järgnevatel kuupäevadel:
21. märtsil 2015 kell 15.00-16.30 (kõrgem tase) ja kell 17.00-18.30 (madalam tase)
25. aprillil 2015 kell 15.00-16.30 (kõrgem tase) ja kell 17.00-18.30 (madalam tase)
30. mail 2015 kell 15.00-16.30 (kõrgem tase) ja kell 17.00-18.30 (madalam tase)
13. juunil 2015 kell 15.00-16.30 (kõrgem tase) ja kell 17.00-18.30 (madalam tase)

Kursustel osalemiseks palume eelnevalt registreeruda e-posti aadressil tkk@ema.edu.ee 

Alates 2013. aastast on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias solfedžo ja harmoonia sisseastumiseksamid asendatud ühtse muusikateooria eksamiga.

Muusikateooria eksam, mis hõlmab nii muusikalise kuulmise ja muusikateooria testi kui ka solfedžeerimise ja harmooniajärgnevuste mängimist klaveril, viiakse läbi kahes tasemes (kõrgem ja madalam tase).

Kõrgemat taset eeldatakse järgmistel erialadel: klaver, klavessiin, orel, keelpillid, puhkpillid, löökpillid, akordion, kannel, kooridirigeerimine, helilooming, instrumentaalpedagoogika. Juhul kui üliõpilaskandidaat, kellelt eeldatakse kõrgema taseme eksami sooritamist, otsustab valida madalama taseme eksami ja sooritab selle positiivselt, jääb tema tulemuseks madalaim positiivne hinne ja sissesaamise korral on ta kohustatud õppima täiendavalt muusikateoreetilisi aineid.

Madalam tase valitakse reeglina järgmistel erialadel: laul, muusikapedagoogika, elektroakustiline looming, audiovisuaalne looming, helirežii.

Muusikateaduse erialal valivad keskastme muusikakooli muusikateoreetiliste ainete tsükli läbinud üliõpilaskandidaadid kõrgema taseme eksami, teised madalama taseme eksami.

Ettevalmistuskursused muusikateoorias on osalejatele tasuta.

Ettevalmistuskursuste läbimine loob eeldused muusikateooria eksami edukaks sooritamiseks.

Lisainfo tel 6675 757 ja 6675 761

muusikateooria_foto