Instrumentaalpedagoogika

INSTRUMENTAALPEDAGOOGIKA / bakalaureuseõpe / sisseastumiseksamid:

1. Eriala

A - Erialainstrument

Üliõpilaskandidaat peab peast esitama alltoodud nõuetele ja kandidaadi võimetele vastava kava.

 • Klaver:
 • polüfooniline teos (soovitavalt originaalis);
 • suurvorm (ulatusliku sonaadi või kontserdi puhul võib esitada I või II+III osa);
 • etüüd.
 • Klavessiin:
 • 2 sonaati (D. Scarlatti);
 • 2 väikevormis teost (J. S. Bach või 16.-18. saj tantsud).
 • Keelpill:
 • viiul:
  • etüüd;
  • 2 osa J. S. Bachi või G. Ph. Telemanni sonaadist või partiitast sooloviiulile;
  • I või II+III osa kontserdist;
  • pala.
 • altviiul (vioola):
  • etüüd;
  • 1 osa J. S. Bachi sonaadist või partiitast sooloviiulile või soolotšellole;
  • 1 osa kontserdist või sonaadist;
  • pala.
 • tšello:
  • etüüd;
  • 2 osa J. S. Bachi partiitast soolotšellole;
  • 1 osa kontserdist või klassikalisest sonaadist;
  • pala.
 • kontrabass:
  • etüüd;
  • keskmise raskusastmega teos.
 • kitarr:
  • etüüd;
  • suurvorm klassikalisest kitarrimuusikast;
  • karakterpala.
 • Puhkpill (v.a plokkflööt):
 • 2 erineva tehnikaga etüüdi;
 • suurvorm (I või II+III osa kontserdist või sonaadist);
 • pala.
 • Plokkflööt:
 • sopranplokkflöödiga:
  • Jacob van Eycki variatsioonid kogumikust "Der Fluyten Lust-hof" või pala kaasaegsest repertuaarist või estampie.
 • altplokkflöödiga:
  • vähemalt 2 erineva karakteriga osa prantsuse stiilis barokksüidist või -sonaadist;
  • vähemalt 2 erineva karakteriga osa itaalia stiilis barokksonaadist.
 • Akordion:
 • polüfooniline teos;
 • tehniline pala või etüüd;
 • teos vabal valikul.
 • Kannel:
 • 2 teost vabal valikul;
 • tehniline pala või etüüd.

B - Kollokvium

Eksamikomisjon kontrollib suulise vestluse (kollokviumi) käigus kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas, orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes ning eeldusi pedagoogiliseks tööks.

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • esituse ladusust ja korrektsust;
 • esituse väljenduslikkust ja karakterite kujundamise oskust;
 • oskust valitud repertuaari ulatuses vallata erinevaid erialaspetsiifilisi tehnilisi võtteid;
 • eneseväljendus- ja arutlemisoskust;
 • suhtlemisoskust ja motiveeritust pedagoogiliseks tööks;
 • kandidaadi orienteerumist üldkultuurilistes ja erialaspetsiifilistes küsimustes.


2. Muusikateooria

Eriala eksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti, muusikateooria eksamit skaalal 0-5 punkti. Akadeemiasse on vastu võetud üliõpilaskandidaat, kes kogub eriala eksamil vähemalt 7 punkti, muusikateooria eksamil vähemalt 1 punkti ja kokku vähemalt 9 punkti.