Doktorinõukogu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktorinõukogu

prof Peep Lassmann, doktoriõppe juht
prof Kristel Pappel, doktorinõukogu kaasesimees (teaduslik haru)
prof Imbi Tarum, doktorinõukogu kaasesimees (loominguline haru)
prof René Eespere, doktorinõukogu aseesimees
emeriitprof Olavi Kasemaa, doktorinõukogu aseesimees
prof Toomas Siitan, doktorinõukogu aseesimees
prof Mart Humal
prof Ivari Ilja
prof Tõnu Kaljuste
prof Helin Kapten
prof Toomas Kapten
prof Kerri Kotta
prof Nadežda Kurem
dots Arvo Leibur
prof Marje Lohuaru
prof Paul Mägi
emeriitprof Ingo Normet
prof Peeter Paemurru
prof Anto Pett
prof Margus Pärtlas
dots Kai Ratassepp
prof Jaan Ross
prof Peeter Sarapuu
prof Ants Soots
prof Jaak Sooäär
prof Toivo Tulev
prof Helena Tulve
dots Anne Türnpu
prof Henry-David Varema
prov Toomas Vavilov
prof Urmas Vulp
vanemteadur Allan Vurma

Doktorinõukogu sekretär Margit Võsa

Kinnitatud EMTA nõukogus 19.10.2011, muudetud 05.09.2012, 19.12.2012 ja 10.09.2014, 14.01.2015