Jubilate: Heino Rannap 90

  • 17:00
  • EMTA kammersaal (Tatari 13)
Jubilate: Heino Rannap 90

15.06 kl 17 / EMTA kammersaal
Jubilate
Heino Rannap 90
Esinevad Rein Rannap (klaver), EMTA muusikapedagoogika eriala üliõpilased
Ettekannete esinevad emeriitprof. Maie Vikat (TLÜ), prof. Kristi Kiilu

HEINO RANNAP (9. juuni 1927) on eesti muusikapedagoog ja pedagoogikateadlane, EMTA emeriitprofessor. Töötanud kuusteist aastat Tallinna Muusikakooli esimese direktorina (1954-1970), seejärel siirdunud õppejõuks Tallinna Pedagoogilisse instituuti (1970-1977). Kõige pikemaajaliselt on ta töötanud Tallinna Konservatooriumis, kus alustas õpetamist kohe peale TRK-i lõpetamist lektorina (1950-54) jätkas kooliorkestri ja koolimuusika kateedri juhataja ning muusikapedagoogika teaduskonna dekaanina (1977-1995).
Kaitsnud 1969 kandidaadiväitekirja ”Muusikaline kasvatus eesti rahvakoolis ja perekonnas kuni 1917a” ja 1986 a Moskvas Pedagoogika Akadeemia juures doktoriväitekija ”Muusikaline kasvatus Eesti koolides 1917-1980”.
Avaldanud 9 raamatut ning ajakirjanduses ja teaduslikes väljaannetes üle 150 teadusliku ja populaarteadusliku artikli. Heino Rannap on juhatanud mitmeid kontserte ning oli 1965. ja 1969. aastal üldlaulupidude sümfooniaorkestrite üldjuht.

Tasuta