Heidi Heinmaa kaitseb doktoritööd

8. juunil 2017 kell 11.00 EMTA ruumis A-402

HEIDI HEINMAA kaitseb filosoofiadoktori (muusikateadus) kraadi taotlemiseks tööd "Muusikaelu Tallinnas 18. sajandil"

Juhendaja: professor Toomas Siitan, PhD (EMTA)

Oponendid: emeriitdotsent Maris Kirme, kunstiteaduste kandidaat (TLÜ)

professor Mari Tarvas, PhD (TLÜ)

 

Doktoritööga on võimalik tutvuda ka EMTA raamatukogus.