Kõrgharidus ja ajateenistus

15. septembrini 2017 on kutsealustest esmakursuslastel võimalik valida ajateenistusse asumise aastat. Selleks tuleb esitada taotlus Kaitseressursside Ametile. Täpsemad tingimused ja taotlusvormi (vorm nr 6) leiad www.kra.ee/ajateenistus/ajateenistusest/korgharidus-ja-ajateenistus/

Tudengid, kes taotlust õigeaegselt ei esita, kutsutakse ajateenistusse võrdsetel aluste teiste kutsealustega ja lähtudes riigi vajadustest. Täiendavaid võimalusi kõrgharidusõpinguteks ajapikendust taotleda kaitseväeteenistuse seadus ei paku.