Ettevalmistuskursus lauljatele

Muusika

Muusika ettevalmistuskursuse õppekavale võetakse vastu keskkooli lõpetanuid, kes on väga heade vokaalsete ja lavaliste eeldustega, kuid ilma eelneva muusikalise ettevalmistuseta.

Sisseastumisavaldused esitatakse infosüsteemis SAIS kuni 25. juunini 2018.

Sisseastumiseksamite toimumise ajad kinnitatakse rektori käskkirjaga (lõpevad 2. juulil 2018).

Info: tel 6675 709; e-post: vastuvott@ema.edu.ee

Õppima asumiseks on vaja sooritada erialaeksam, kus peab:

  • esitama 2 erineva karakteriga laulu;
  • lugema luuletuse.

Lisaks tuleb läbida musikaalsuse katse, kus peab:

  • laulma noodist (soovitavalt täht- või silpnimedega) lihtsamat meloodiat;
  • laulma järgi eksamineerija poolt klaveril mängitud üksikuid helisid, intervalle ja lühemaid meloodiafraase;
  • koputama järgi lihtsamaid rütmifiguure.

Nominaalne õppeaeg laulu eriala ettevalmistuskursusel on 2 aastat.

Õppureid ei immatrikuleerita üliõpilasteks.