Muusikaõpetaja

MUUSIKAÕPETAJA / magistriõpe / sisseastumiseksam:

Täiendav vastuvõtt Muusikaõpetaja ühisõppekavale

TLÜ ja EMTA kuulutavad välja täiendava vastuvõtu Muusikaõpetaja magistri ühisõppekavale.

Vastuvõtueksam toimub 17. augustil EMTA ruumis C-103, kell 11.00

Dokumendid esitada elektroonsel kujul, SAIS süsteemis 11. augustist kuni 15. augustini. www.sais.ee.

Lisainfo TLÜ kodulehel

 

Sisseastumiseksam TLÜ ja EMTA muusikaõpetaja õppekavale koosneb loomingulisest konkursist ja kutsesobivuskatsest

1. Loominguline konkurss, mille raames tuleb kandidaadil:

- Esitada omal valikul laul a cappella
- Esitada ettevalmistatud käibelolevatest üldhariduskooli muusikaõpikutest valitud laulu saade koos meloodiaga
- Komisjoni poolt antud laulule kujundada klaverisaade (meloodia + harmoonia, ilma laulmiseta).
- Instrumentaalpala vabalt valitud instrumendil, millega sisseastuja demonstreerib oma pillimänguoskust
- Muusikateoreetiliste teadmiste eksam*. Fail nõuetega siin: https://drive.google.com/file/d/0B_zmj_UARe-IcVRNNHRBYWN3REU/view?usp=sharing
- Suuline intervjuu, millel keskendutakse muusikalistele ja üldkultuurilistele teemadele ning arutletakse võimaliku uurimisteema üle.

*Muusikaõpetaja magistriõppe muusikateooria sisseastumiseksami võib kuni 2018. aastani ühitada muusika-alase bakalaureuseõppe muusikateoreetiliste ainete lõpueksamiga.
Muusikateoreetiliste ainete lõpueksami tulemus bakalaureuseõppest kehtib magistriõppe sisseastumiseksamina kuni kolm aastat alates lõpetamise aastast.

2. Kutsesobivuskatse

- Kutsesobivuskatse käigus selgitatakse välja kandidaadi eeldused õpetajana töötamiseks, sh suhtlus- ja eneseväljendusoskus, eesti keele ja võõrkeelte oskus, oskus kasutada kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi ning valmidus meeskonnatööks ja edasiseks professionaalseks arenguks.

Tasuta sisseastumiskonsultatsioonid toimuvad: 7.03/ 4.04/ 2.05/ 23.05 17:00.
Registreeru: goo.gl/3rC1sG

Lähem informatsioon:
Õppenõustaja ja -spetsialist Monika Tomingas - monika.tomingas@tlu.ee, tel +372 6 199 933 T-308
TLÜ Muusikaõpetaja magistriõppekava juht dotsent Vaike Kiik-Salupere - vaike.kiik-salupere@tlu.ee, tel. +372 56 827 550
EMTA Muusikaõpetaja magistriõppekava juht professor Kristi Kiilu - kristikiilu@ema.edu.ee