Tulemusstipendiumi avaldusi saab esitada kuni 24. septembrini

Sooviavaldusi tulemusstipendiumi taotlemiseks  2017/2018. õa sügissemestriks (va. 1. õpiaasta) saab esitada 11. - 24. septembrini 2017 elektrooniliselt EMTA õppeinfosüsteemis.

Vajaduspõhist õppetoetust tuleb tudengil endal taotleda läbi portaali eesti.ee