Akadeemiline kalender

EMTA akadeemiline kalender 2016/2017                           EMTA akadeemiline kalender 2017/2018 (pdf)

Aasta 2016

Sügissemestri tunniplaani avaldamine kodulehel

22.08.2016

I projektinädal (YEC festival Berliinis) (ainult sümfooniaorkester)

24.08-02.09.2016

Sügissemestri algus: avaaktus, infopäev

29.08.2016

Üliõpilaste staatuse fikseerimise, õppekava täitmise arvestamise, omal soovil akadeemilise puhkuse taotlemise tähtaeg

02.09.2016

Valikainetele registreerumise tähtaeg

02.09.2016

Stipendiumite avalduste esitamine

12.09.2016–25.09.2016

Doktorantide õppeainetele registreerumise tähtaeg

12.09.2016

VÕTA taoluste esitamise tähtaeg

31.10.2016

II projektinädal

14.11.2016–20.11.2016

Sügissemestri ainetele tagasiside ning rahuloluküsitluse algus

12.12.2016

Jõuluvaheaeg

24.12.2016–01.01.2017

Aasta 2017

Eksamisessioon

02.01.2017–22.01.2017

Kevadsemestri tunniplaani avaldamine kodulehel

09.01.2017

Sügissemestri arvestuslik lõpp

22.01.2017

Sügissemestri ainetele tagasiside küsitluse lõpp

22.01.2017

Talvevaheaeg

23.01.2017–29.01.2017

Kevadsemestri algus, õppekava täitmise arvestamise tähtaeg

30.01.2017

Algab avalduste esitamine 2017/2018 õppeaasta Erasmus+ ja Nordplus programmi raames õpinguteks

01.02.2017

Valikainetele registreerumise tähtaeg, omal soovil akadeemilise puhkuse taotlemise tähtaeg

03.02.2017

III projektinädal

06.02.2017–12.02.2017

Stipendiumite avalduste esitamine

06.02.2017–19.02.2017

Rahuloluküsitlus akadeemia lõpetajaile

01.03.2017–31.03.2017

IV projektinädal

17.04.2017–23.04.2017

Algab valikainete valimine 2017/2018 õppeaastaks

24.04.2017

Kevadsemestri ainetele tagasiside küsitluse algus

16.05.2017

Doktorantide loomingulise ja/või teadusliku töö aruannete esitamise tähtaeg

23.05.2017

Õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg akadeemia lõpetajaile, auditoorse õppetöö lõpp

26.05.2017

EKSAMISESSIOON (lõpetajad kuni 12.06)

29.05.2017–22.06.2017

BA ja MA lõpueksamite, lõputööde kaitsmiste periood

29.05.2017–11.06.2017

V projektinädal (ainult sümfooniaorkester)

14.06.2017–21.06.2017

Lõpuaktus, 16.00 Estonia kontserdisaal

21.06.2017

Kevadsemestri arvestuslik lõpp

22.06.2017

Suvevaheaeg

23.06.2017–27.08.2017

Vastuvõtuperiood

05.06.2017-02.07.2017