Õppeteenustasud

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppeteenustasud 2018/2019. õppeaastal      Õppeteenustasud 2018/2019 õppeaastal (pdf)   
 
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppeteenustasud 2017/2018. õppeaastal
Õppteenustasud 2017-2018 (pdf)    
1. Õppeteenustasud bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilastele õppekavadel, mille õppekeel on eesti keel
Õppeteenuse liik Maksumus
Osakoormusega õpe 1500 €/õppeaasta
Täis- ja osakoormusega õpe üliõpilasel, kes on vähemalt poole õppekava nominaalkestusest õppinud tasuta õppekohal ja seejärel asunud selle õppekava kolmekordse nominaalkestuse jooksul teist korda õppima samal kõrgharidusastmel* 1500 €/õppeaasta
Täiskoormusega õpe bakalaureuseõppekavadel "Helilooming ja elektronmuusika" ning magistriõppekava "Helilooming" üliõpilasel, kes on vähemalt poole õppekava nominaalkestusest õppinud tasuta õppekohal ja seejärel asunud selle õppekava kolmekordse nominaalkestuse jooksul teist korda õppima samal kõrgharidusastmel 500 €/õppeaasta
Akadeemilise mahajäämuse likvideerimine üliõpilasel, kes õpib täiskoormusega õppes ja kes ei ole algavaks semestriks täitnud kumulatiivselt eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluvat õppe mahtu (tasuda tuleb 100% määrast puudu jäävate ainepunktide eest alates 7. ainepunktist ) 33 €/ainepunkt
Akadeemilise mahajäämuse likvideerimine üliõpilasel, kes õpib täiskoormusega õppes ja kelle nominaalne õppeaeg on lõppenud Loengulises aines
33 €/ainepunkt, individuaaltundidega aines 99 €/ainepunkt, maksimaalselt 1500 €/ õppeaasta
Bakalaureuse- või magistrieksam ning magistritöö kaitsmine lisa-aastal (täiskoormusega õppes, pärast nominaalse õppeaja lõppu) Õppekavadel MI, HE, HL, IO 500 €,
teistel 200 €
* Ei kehti järgmistel õppekavadel: Lavakunst (bakalaureuseõpe), Muusika interpretatsioon (magistriõpe), Muusikapedagoogika (magistriõpe), Interpretatisoonipedagoogika (magistriõpe).
   
2. Õppeteenustasud bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilastele õppekavadel, mille õppekeel on inglise keel
Õppeteenuse liik Maksumus
Täiskoormusega õpe õppekaval "Muusika" Euroopa Liidu üliõpilasele 550 €/õppeaasta
Osakoormusega õpe õppekaval "Muusika" Euroopa Liidu üliõpilasele 1500 €/õppeaasta
Akadeemilise mahajäämuse likvideerimine õppekaval "Muusika" Euroopa Liidu üliõpilasel, kes õpib täiskoormusega õppes ja kes ei ole algavaks semestriks täitnud kumulatiivselt eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluvat õppe mahtu (tasu arvestatakse 100% määrast puudu jäävate ainepunktide eest alates 7. ainepunktist ja makstakse ulatuses, mis ületab 250 € semestris) 33 €/ainepunkt
Täis- ja osakoormusega õpe õppekaval "Muusika" välisüliõpilasele väljastpoolt Euroopa Liitu* 5500 €/õppeaasta
Täiskoormusega õpe õppekaval „Kultuurikorraldus“ 2500 €/õppeaasta
Osakoormusega õpe õppekaval „Kultuurikorraldus“ 1500 €/õppeaasta
Eksami kordussooritus õppekaval „Kultuurikorraldus“ 30,00 €
Aine kordusläbimine või aine läbimine lisa-aastal või eksternina õppekaval „Kultuurikorraldus“ 55 €/ainepunkt
Magistritöö kaitsmine lisa-aastal või eksternina õppekaval „Kultuurikorraldus“ 500 €/õppeaasta
* Kui lisa-aastal õppival üliõpilasel on täita vähem kui 30 ainepunkti, arvestatakse õppeteenustasu 55 €/ainepunkt loengulises aines ja 170 €/ainepunkt individuaaltundidega aines.
   
3. Õppeteenustasud bakalaureuse- ja magistriõppe eksternidele ja individuaalprogrammi alusel õppijatele
Õppeteenuse liik Maksumus
Individuaalprogrammi alusel õpe loengulises või rühmaaines 55 €/ainepunkt
Individuaalprogrammi alusel õpe individuaaltundidega aines 170 €/ainepunkt
Eksternina sooritatud bakalaureuse- või magistrieksam ning
magistritöö kaitsmine
Õppekavadel MI, HE, HL, IP 500 €,
teistel 200 €
Eksternina sooritatud tavaeksam või arvestus 50,00 €
Individuaalne õppe- või konsultatsioonitund 40,00 €
Piiratud harjutamisvõimalus EMTA ruumides (lisandub ainepunkti või eksamitasule) 250 €/semester
   
4. Õppeteenustasud doktoriõppes
Õppeteenuse liik Maksumus
Osakoormusega õpe 1500 €/õppeaasta
   
5. Õppeteenustasud ettevalmistuskursusel  
Õppeteenuse liik Maksumus
Ettevalmistuskursus Euroopa Liidu üliõpilasele: - täisprogramm
- ainult eriala
2500 €/õppeaasta
1700 €/õppeaasta
Ettevalmistuskursus välisüliõpilasele väljastpoolt Euroopa Liitu 5500 €/õppeaasta
   
6. Muud tasud
Õppeteenuse liik Maksumus
Süsteemis Dream Apply esitatud sisseastumisavalduse menetlemine 50,00 €
VÕTA taotluse menetlemine: taotlus mahuga kuni 5 EAP
iga järgmise EAP taotlemisel lisaks
30 €
4 €
Maksimaalselt 300 €/taotlus
Diplomi duplikaadi vormistamine 10,00 €
Akadeemilise õiendi duplikaadi vormistamine 20,00 €
Ingliskeelse akadeemilise õiendi (Diploma Supplement) duplikaadi vormistamine 20,00 €