Rotalia Foundation (USA) stipendiumikonkursi väljakuulutamine 2016/2017. õppeaastaks

Rotalia Foundation (USA) kuulutab välja 50 stipendiumi á 2000 € Eesti avalik-õiguslike ülikoolide üliõpilastele, kes praegu õpivad päevases täiskoormusega õppes kõrghariduse esimese astme (bakalaureuseõpe, diplomiõpe, rakenduskõrgharidusõpe, integreeritud õpe) 2. aastal või integreeritud õppe eelviimasel aastal nominaalse õppeaja järgi või kõrghariduse teise astme (magistriõpe) 1. aastal. Stipendium antakse üliõpilasele üks kord õpingute vältel ning ei ole mõeldud välisüliõpilastele.

Sooviavaldus tuleb saata hiljemalt 4. maiks 2016 fondi stipendiumide komitee sekretäri Sirje Mark’i nimele aadressil Ülikooli 18, 50090 Tartu. Sooviavalduse (kinnises ümbrikus) võib tööpäevadel ka ise tuua Tartu Ülikooli peahoones asuvasse postikantseleisse (Ülikooli 18, ruum 120, kell 8–11 ja 13–16). Kvalifitseeruvad ka 4.05.2015 postitempli kuupäevaga sooviavaldused.

Stipendiaadid selguvad juulikuu lõpuks ja stipendiumid antakse üle õppeaasta alguses Tartus, Rotalia majas toimuval aktusel.

Lisainfo ja vormikohane sooviavaldus