Rotalia Foundation (USA) stipendiumikonkursi väljakuulutamine  2017/2018. õppeaastaks

Rotalia Foundation  (USA), edaspidi fond, kuulutab välja 50 stipendiumi a’ 2000 €  Eesti avalik-õiguslike ülikoolide (, TTÜ, TLÜ, EMÜ, EMTA, EKA) üliõpilastele, kes praegu õpivad päevases täiskoormusega õppes kõrghariduse esimese astme (bakalaureuseõpe, diplomiõpe, rakenduskõrgharidusõpe, integreeritud õpe) 2. aastal või integreeritud õppe eelviimasel aastal nominaalse õppeaja järgi või kõrghariduse teise astme (magistriõpe) 1. aastal.

Stipendium antakse üliõpilasele üks kord õpingute vältel ning ei ole mõeldud välisüliõpilastele.

Sooviavaldus tuleb saata hiljemalt 3. maiks 2017. a fondi stipendiumide komitee sekretäri Sirje Mark’i nimele aadressile  Ülikooli 18, 50090 TARTU. Sooviavalduse (kinnises ümbrikus) võib tööpäevadel ka ise tuua Tartu Ülikooli peahoones asuvasse postikantseleisse (Ülikooli 18 ruum 120 k 8-11 ja 13-16). Kvalifitseeruvad ka 03.05.2017 postitempli kuupäevaga sooviavaldused.

Rohkem infot siit:RF stip.konkursikuulutus 2017