Kontserditaotlused

Taotluste esitamise tähtajad:

20. mai (sügissemestril toimuvad kontserdid)
20. november
(kevadsemestril toimuvad kontserdid)
NB! Hilinenud taotlused arvestatakse järgmisesse semestrisse.

Kontserditaotlused palume esitada ankeedil, mis on leitav SIIN, ning saata need e-posti teel aadressile taotlused@ema.edu.ee. Koos taotlusega on üliõpilasel kohustuslik esitada kontserdi kohta õppejõu allkirjastatud kinnitus pdf-failina (sobib ka digitaalselt allkirjastatud versioon).

Kontserdi- ja etenduskeskusele saabunud taotluste hulgast teevad lõpliku valiku õppejõud, osakonnajuhatajad ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdi- ja etenduskeskuse kunstiline nõukogu. Eelisjärjekorras paigutatakse hooaega osakondade tähtsündmused.

Palume kindlasti tutvuda EMTA kontsertide korraldamise heade tavadega.