Koolituskalender

Aeg Koolituse nimetus Läbiviijad
aeg kokkuleppel Vaba klaverisaate kujundamine Viktor Gurjev
4. ja 25. märts Muusikute esinemistreening Tiina Kärblane
25. märts - 3. juuni Ettevalmistuskursused muusikateoorias
2017. a sisseastujatele
Toomas Trass
30. märts Trompetimängu õpetamise põhitõed Aavo Ots, Priit Sonn
Boris Taburetkin,
Adomas Kontautas,
Masssimo Spiga
30. - 31. märts Meistrikursus viiuldajatele Michael Gaisler
4. - 5. aprill Meistrikursus viiuldajatele Rosa Fain
17. aprill Meistrikursus klaveriduodele Selin Sekeranber Ulugbay,
Yudum Cetiner
18. aprill Meistrikursus pianistidele Selin Sekeranber Ulugbay
20. aprill Õpetajalt õpetajale I
saksofonimängu pedagoogilis-metoodiline kursus
Liis Mäevälja,
Lauri Sepp,
Ursula Chillaud,
Lembit Saarsalu
1.-4. august Saaremaa suvekool 2017
koolieelsete lasteasutuste muusikaõpetajatele
Karin Muldma
Illika Lõhmus
Katre Jaani
Joosep Sang
Ita-Riina Pedanik

TÄIENDUSKOOLITUSKESKUSE KOOLITUSPROGRAMMID