Koolituskalender

Aeg Koolituse nimetus Läbiviijad
aeg kokkuleppel Vaba klaverisaate kujundamine Viktor Gurjev
20. mai - 21. juuni Kompositsiooniosakonna ettevalmistuskursused
2017. a sisseastujale
1.-4. august Saaremaa suvekool 2017
koolieelsete lasteasutuste muusikaõpetajatele
tunniplaan
Karin Muldma
Illika Lõhmus
Katre Jaani
Joosep Sang
Ita-Riina Pedanik
Airi Liiva
16. september Praktikult praktikule
laulumängud laste erinevate muusikaliste
oskuste arendajana
Hedi-Kai Pai
16. september Альтернативные методы обучения музыке Alevtina Polištšuk
Ene Järvik
Karmen Kääramees
Anastassia Obili
23. september Pillimängu õpetamise alternatiivsed
meetodid
Alevtina Polištšuk
Ene Järvik
Karmen Kääramees
Anastassia Obili
23. september Uued laulud väikelaste muusikatunnis - Tuule kodu Anna-Maria Vaino

TÄIENDUSKOOLITUSKESKUSE KOOLITUSPROGRAMMID

Muusikateraapia algkursus 2017-2018
õppekava

Muusikateraapia põhikursus 2015-2017
õppekava

Muusikateraapia põhikursus 2017-2019
õppekava