Koolituskalender

Aeg Koolituse nimetus Läbiviijad
aeg kokkuleppel Vaba klaverisaate kujundamine Viktor Gurjev
25. märts - 3. juuni Ettevalmistuskursused muusikateoorias
2017. a sisseastujatele
Toomas Trass
20. mai - 21. juuni Kompositsiooniosakonna ettevalmistuskursused
2017. a sisseastujale
1.-4. august Saaremaa suvekool 2017
koolieelsete lasteasutuste muusikaõpetajatele
Karin Muldma
Illika Lõhmus
Katre Jaani
Joosep Sang
Ita-Riina Pedanik
Airi Liiva

TÄIENDUSKOOLITUSKESKUSE KOOLITUSPROGRAMMID

Muusikateraapia algkursus 2016-2017
õppekava

Muusikateraapia põhikursus 2015-2017
õppekava

Muusikateraapia põhikursus 2017-2019
õppekava