Doktoriõppe keskus

Doktoriõpe avati Eesti Muusikaakadeemias 1996. aastal. Varasemalt, 1960-1980. aastatel oli tavaks, et Tallinna konservatooriumi parimad lõpetajad jätkasid õpinguid Moskva ja Leningradi konservatooriumide juures aspirantuuris või assistentuur-stažuuris. Esimene väitekiri kaitsti EMTAs 2004. aastal. Esialgu võeti doktoriõppesse ainult muusikateadlasi, kelle doktoritöö nõuded on samad, mis teistel teaduserialadel (väitekiri või artiklite seeria). 2000. aastal avati ka loominguline suund heliloojatele ja interpreetidele, 2006. aastal lisandus loomingulise doktoriõppe võimalus teatrikunsti erialal.

2015. aasta detsembri seisuga oli EMTAs 45 doktoranti, sh muusikas 26, teatrikunstis 6, muusikateaduses 13.
Avatud on kaks õppekava: Muusikateadus, Muusika ja teatrikunst (loominguline suund). Doktoriõpet juhib EMTA doktorinõukogu, millesse kuulub nii teadlasi kui ka loovisikutest professoreid ja dotsente. Doktorinõukogul on kaks võrdsete õigustega kaasesimeest, kes esindavad vastavalt teaduslikku ja loomingulist haru. 2015. aastal asutati EMTA doktoriõppe ühtsemaks arendamiseks ja koordineerimiseks doktoriõppe keskus.

Doktorinõukogu kaasesimees (teaduslik haru) ja doktoriõppe keskuse juhataja:
prof KRISTEL PAPPEL
ruum C206
kristel.pappel@gmail.com

 

 

 

Doktorinõukogu kaasesimees (loominguline haru) ja varase muusika keskuse juhataja:
prof IMBI TARUM
ruum B214
imbitarum@gmail.com

 

 

 

 

Doktoriõppe koordinaator:
MARGIT VÕSA
tel 6675 709
ruum A201
margit@ema.edu.ee

Doktoriõppe koordinaator lavakunstikoolis:
teadur MADLI PESTI, PhD
madli@lavakas.ee