Doktorikool

Alates 2009. aastast on EMTA nelja ülikooli (TÜ, TLÜ, EMTA, EKA) ühendava Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli (KTKDK) liige ja koordineeris 2009-2015 selle tegevust.

2016. aastal hakkas Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli koordineerima Tallinna Ülikool prof Marek Tamme juhtimisel.

KTKDK soovitud tulemuseks on kultuuriteaduste integreeritum ja interdistsiplinaarsem tase, ülikoolidevaheline tihe koostöö (sh ühised ainekursused, kraadiõppurite mobiilsus), väliskompetentsi suurem osakaal kraadiõppes, teadus- ja õppetöö tugevam side. Projekti kaasatud kõrgkoolide jaoks tähendab see kompetentsi kasvu, mida ei ole võimalik eraldi saavutada. Laiemal tasandil tähendab see oluliselt avarama silmaringiga haritud inimeste osakaalu, kes oma väärtushinnangute ja teadmistega avaldavad soodsat mõju ühiskonna arengule. Oma tegevusega toetab doktorikool mitmekülgset noore haritlaskonna ettevalmistamist muutuvas sotsiaalmajanduslikus olukorras toimetulekuks.

Aastatel 2016–2022 kuuluvad doktorikoolid „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020” prioriteetse suuna “Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme “Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” tegevuse "Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele" (ASTRA) alla.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias tegutseb doktorikool ASTRA projekti EMTASTRA raames, mida finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.
Doktorikooli rahastusperiood: 01.01.2016–31.08.2022 .

 

Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli koordinaator EMTAs:

ALEKSANDRA DOLGOPOLOVA
Ruum A214
E-mail: doktorikool@ema.edu.ee

 

19. ja 20. oktoobril 2016 toimub EMTAs doktorikooli konverents Multimedia Composition: Fine Arts and New Technologies. Sellel osalemine annab vastavalt panusele 1 või 2 ainepunkti. Registreerida saab Aleksandra Dolgopolova juures (doktorikool@ema.edu.ee), registreerimise tähtaeg on 10. oktoober. Konverents toimub koostöös 15. rahvusvahelise nüüdismuusika festivaliga AFEKT (www.estivalafekt.ee).