Õppetöö

 

Doktoriseminar 24.11.15

Õppekava

2018

2017

2016
2015

 

Ainekataloog

Akadeemiline kalender

DOK tunniplaan S17

DOK tunniplaan K18

Doktoritöö seminarid DOK060

Doktoriseminar 24.11.15 teine

Doktoritöö seminar muusikadoktorantidele leiab aset igal teisipäeval 14.30–16.00 ruumis C209. Projektinädalatel doktoritöö seminari ei toimu. Seminari viivad läbi professorid Kristel Pappel, Toomas Siitan ja Kerri Kotta. Vastavalt võimalusele osaleb seminari aruteludes ka vanemteadur Allan Vurma ning teretulnud on kõik juhendavad õppejõud.

Doktoritöö seminaris arutatakse alustatavaid ja pooleli olevaid töid. Hiljemalt eelneva nädala reedel peab olema tekstilõik lugemiseks laiali saadetud, pikkade tekstide puhul hiljemalt eelmise nädala kolmapäeval. Tekst peab olema enne läbi arutatud oma juhendajaga.
Iga doktorant tutvustab oma tööd kord semestris ja osaleb semestri jooksul vähemalt kaheksal doktoritöö seminaril.

Seminarid toimuvad kevadsemestril 30. jaanuar kuni 15. mai 2018.

Seminarid DOK060 kevadsemestril:

30.1.  informatsioon, information; 6.2. Taavi Kerikmäe; 20.2. Jonathan Henderson, Vlady Bystrov;

projektinädal / project week – special seminar (Oliver Korte)

13.3. conference 14–17.30 (18.30)

20.3. Maria Korepanova, Vlady Bystrov; 27.3. Kirke Karja, Saale Fischer, Anna-Liisa Eller;

10.4. Jonathan Henderson, Giovanni Albini; 17.4. Piret Jaaks, Kristiina Are;

projektinädal / project week – special seminar (Richard Taruskin)

8.5. Jaak Sikk, Theodore Parker, Tze Yeung Ho, Johan Randvere; 15.5. Marie-Helen Aavakivi, Anneli Tohver, Tiiu Sisask, Maila Laidna, Liis Viira.

Doktoriõppe konverentsid

Marion dok konverents 2015

Alates 2014. aastast toimuvad igal aastal märtsi keskel 3. õpiaasta muusika- ja teatridoktorantide konverentsid. Iga 3. õpiaasta doktorant peab esitama 20-minutise viimistletud ettekande, millele järgneb 10 minutit diskussiooni. Ettekanne põhineb doktorandi uurimistöö ühel aspektil. Teisel konverentsil 2015. aastal osales ka üks muusikadoktorant Helsingi Sibeliuse Akadeemiast ning kolmandal konverentsil olid külas kolm muusikadoktoranti Helsingist koos õppejõud Päivi Järviöga.

 

Viies 3. õpiaasta muusika- ja teatridoktorantide konverents leidis aset teisipäeval, 13. märtsil 2018. Esinesid EMTA muusikadoktorandid Theodore Parker, Saale Fischer, Kristiina Are ja Marie-Helen Aavakivi ning külalised Naiara de la Puente Vadillo ja Iryna Gorkun-Silén Sibeliuse Akadeemiast. Kuulajate seas oli SibA loomepõhise doktoriõppe lektor Anu Vehviläinen.

Muusikadoktorantide_I_konverents_2014
Doktorantide_II_konverents_abstraktid
Doktorantide_III_konverents_2016

IV Conference of Doctoral Students 2017

V Conference of Doctoral Students 2018

 

Konsultatsioonid loomepõhises uurimistöös

Peter Dejans, Orpheuse instituut, Gent

Teisipäeval, 12. juunil kell 15.30 kuni 18.00 annab Orpheuse instituudi direktor Peter Dejans loomingulise suuna doktorantidele konsultatsioone ruumis C209. Ta osaleb ka järgmisel päeval toimuval Jonathan Hendersoni loomepõhise uurimistöö kaitsmisel (11.00 A402) ning doktoriõppekava nõukogu koosolekul.

Muusikateaduse eriseminar / Musicology Special Seminars (MTX771, MTX772, DOK431)

April 23-26, Richard Taruskin 16.15–18.30 A-402

23.04     The History of What? – On music historiography
24.04    How Things Stand Now – On performance practice
25.04    But Aren't All Traditions Invented? – On musical transmission
26.04    Essence or Context – On musical ontology

Zenaida des Aubris karjäärinõustamise seminar

16.-20.04.2018

Opera Singer & Musician Career Seminar / How to kickstart your professional career

Muusikateaduse eriseminar / Musicology Special Seminars (MTX771, MTX772, DOK431)

5.–9.03 2018, 16.15–18.30

Prof dr Oliver Korte (Lübecki Muusikakõrgkool)

Carl Friedrich Weitzmann, his theoretical explanations of Liszt's „Music of the future“

– and what Neo-Riemannian theory made of it

Monday, 5.03. C207: „Carl Friedrich Weitzmann, Franz Liszt, and the augmented triad"
Tuesday, 6.03. A402: "Weitzmann-Regions, hexatonic cycles, and their historical emergence. Modulations, sequential models etc."
Wednesday, 7.03. C207: "Boretz-spiders, octatonic cycles, and their historical emergence. Modulations, sequential models etc."
Thursday, 8.03. C207: "Workshop with compositions/musical sketches of the participants"
Friday, 9.03. C207: "Leaving the boundaries of tonality. Principles of evenness and symmetry in the music of the early 20th century“

 

Seminar ja konsultatsioonid loomepõhisest uurimisest: Peter Dejans, Orpheuse instituut (Gent)

13. ja 14. märtsil 2017 viibis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias Orpheuse instituudi (Gent) direktor Peter Dejans, kes on loomepõhise uurimise üks alusepanijaid ja arendajaid. Esmaspäeval, 13. märtsil kell 16.15 kuni 17.45 toimus nõupidamisruumis A202 Peter Dejansi seminar loomepõhisest uurimisest (artistic research) ning selle juhendamisest. Peatähelepanu oli suunatud doktoriõppele, aga ka interpreteerivate alade ja heliloomingu õppejõudude uurimispotentsiaalile.

Teisipäeval, 14. märtsil kell 10.00 kuni 12.00 andis Dejans loomingulise suuna doktorantidele konsultatsioone ruumis C209. Samuti osales ta samal päeval toimuvates muusika- ja teatridoktorantide konverentsi diskussioonides (14.00 kuni 17.30, orelisaal ja A402).

 

Eriseminar /Special seminar DOK431

18.–20. aprillil 2017

Ooperi lavale toomine ideest esietenduseni

Practical Opera Production. From first draft till opening night

Dr. Boris Kehrmann (Berlin/Karlsruhe)

Badeni Riigiteatri ooperidramaturg/ Dramaturg at the Badisches Staatstheater Karlsruhe

Teisipäeval/ Tuesday, 18.04. kell 14.30–18.00 C105

Kolmapäeval/ Wednesday, 19.04. kell 14.30–18.00 A103

Neljapäeval/ Thursday, 20.04. kell 14.30–16.00 C105

Sissejuhatav loeng (eesti k) esmaspäeval, 17.04 14.30–16.00 C105 (Kristel Pappel): Verdi “Macbeth”, Meyerbeeri "Prohvet" (“Le prophète”), Wagneri "Reini kuld"  (“Rheingold”) ja "Valküür" ("Die Walküre")

Introduction to the seminar (in English): Monday, 17.04. 16.15–18.00 C105 (Kristel Pappel): Verdi’s “Macbeth”, Meyerbeer’s “Le prophète”, Wagner’s “Rheingold” and “Die Walküre” (in English)

Registreerumine õppeosakonnas /Registration needed

About the topic: An opera production is an interpretation of a work of art. It is not the work itself but an artistical creation of its own right. The collective process of creating it involves intentional and non-intentional biases.

The seminar will explore these forces in five sessions as they were in work in four recent productions at the Staatstheater Karlsruhe: Verdi’s “Macbeth” (unabridged Paris version, 1865; dir.: Holger Müller-Brandes, set: Philipp Fürhofer); Meyerbeer’s “Le prophète” (dir.: Tobias Kratzer, set: Rainer Sellmaier); Wagner’s “Rheingold” (dir.: David Hermann, set: Jo Schramm) and “Die Walküre” (dir.: Yuval Sharon, set: Sebastian Hannak).

Excerpts of these productions will be screened. Knowledge of these works is required. Seminar language will be English.

Reading materialsKnowledge of the operas, mentioned above, is required.

Assessment criteria: Active participation, discussing -- 2 ECTS;  essay 3000 characters with spaces for BAK and MAG students -- 3 ECTS; 6000 characters with spaces for doctoral students -- 3 ECTS.

 

Loomingulis-uurimuslik projekt 1 (LUP1)

Helilooming ja improvisatsioon 21. sajandil/Composition and improvisation in the 21st century

Algus: 1.01.2014

Koordinaator: prof Kristel Pappel

Projekt koondab enda alla uurimistöid, mis tegelevad kompositsiooni ja improvisatsiooni vahekorraga 21. sajandil ning käsitlevad või loovad uusi kompositsioonimudeleid. Tegemist on loomepõhise uurimisega, s.t analüüsitakse enda loometegevust laiemasse teoreetilisse konteksti asetatuna. Projekti käigus töötatakse välja muusikaliste parameetrite mudel, analüüsitakse Bohlen-Pierce’i tavapärasele alternatiivset helisüsteemi ja teisi individuaalseid kompositisoonimeetodeid ning uuritakse nende rakendamist. Vaadeldakse improvisatsiooni ja aleatoorika piire seoses graafilis-aleatoorsete partituuridega ning improvisatsiooni rolli 9–12 aastaste laste muusikaõpetuses. Notatsiooni, improvisatsiooni ja kompostisiooni suhestumine on aktuaalne teema ka muusikateaduses ja –esteetikas (vt ka IUT12-1 „Muusika performatiivsed aspektid”). Projekti käigus valmivad järgmised loomepõhised doktoritööd: Andrus Kallastu, „Muusikaliste parameetrite mudel helilooja töövahendina”; Marta Hrafnsdóttir, „Free improvisation and its effect on general music training on young musicians”; Age Veeroos, „Poogenpillide mänguvõtete mõju helikõrgusele”; Vlady Bystrov, „Erweiterte Perspektiven in der zeitgenössischen Improvisation: von der Re-Interpretation zur Echtzeitkomposition”; Maria Korepanova, „The phenomenon of Besermyan krez‘ performance in tradition and on the stage: the problem of improvisation and variation“; Hans-Gunter Lock, „Composing in the Bohlen-Pierce System“; Taavi Kerikmäe, „Määratlematus või improvisatsioon? Graafilis-aleatooriliste partituuride interpretatsioonist”.

Projekti raames on seni kaitstud järgmised loomepõhised uurimistööd: Jorge Gómez Rodríguez, „Constructing Atonality in Molto Adagio” (2015); Christian M. Fischer, „Animated Notation” (2016).

Projekt on registreeritud Eesti Teadusinfosüsteemis, vt LUP1