Üliõpilasesindus

Üliõpilasesindusega saab kontakti e-mailitsi: yesindus@ema.edu.ee

Üliõpilasesinduse lahti oleku ajad leiad siit

Üliõpilasesinduse tegevusi kajastab esinduse Facebooki leht: EMTA Üliõpilasesindus

Üliõpilasesinduse liikmed:

Kersti Leppik (instrumendiõpetaja, klaver) - esimees

Anna Lea Haamer (muusikapedagoogika, rütmimuusika suund) - spordivaldkonna aseesimees

Karl Joosep Sinisalu (klarnet) - kommunikatsioon
Karl Joosep Sinisalu (Klarnet)

Triin-Berit Kornel (muusikapedagoogika) - välistudengite koordinaator