Tudengivahetus

 

 

Erasmus+ üleilmne õpirännne võimaldab EMTA üliõpilastel õppida vahetusüliõpilasena väljaspool EL riike nendes kõrgkoolides, kellega EMTAl on sõlmitud partnerleping.

Partnerkõrgkoolid

2018/2019 sügissemestriks saab kandideerida õppima järgmistesse partnerkoolidesse:

Riik Kõrgkool Õppeperiood
Õppetase Õppekohtade arv
Venemaa Peterburi Riiklik Konservatoorium  5 kuud       MA 2
Malaisia Universiti Teknologi MARA 5 kuud       MA 1

Kandideerimine

Üldised kandideerimistingimused

  • Kandideerimiseks peab olema EMTA üliõpilaste nimekirjas
  • Välisõpingute ajal ei tohi olla akadeemilisel puhkusel
  • Vastavalt EMTA õppekorralduseeskirjale peab väliskõrgkoolis sooritama vähemalt 15 EAP-d semestris ja taotlema väliskõrgkoolis läbitud õppetöö arvestamist EMTA õppekavas
  • Üliõpilasel on võimalus nominaalse õppeaja pikendamiseks väliskõrgkoolis viibitud semestri võrra kui vahetusõpingute kestus väliskõrgkoolis oli vähemalt 3 kuud semestrist ning seal sooritatud õppeaineid arvestati EMTA õppekava täitmisel vähemalt 15 EAP mahus
  • Erasmus programmis võib osaleda iga õppeastme raames mitme erineva kestusega perioodi jooksul kokku kuni 12 kuud

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid

  • Üliõpilasvahetuse avaldus
  • Motivatsioonikiri
  • Õpitulemuste väljavõte (inglise keeles)

Laekunud taotluste põhjal moodustatakse pingerida, mille koostamisel arvestatakse üliõpilaste õpitulemusi ja vajadusel väliskõrgkoolis nõutud võõrkeele taset. EMTA-sisese konkursi edukalt läbinud tudeng saab esitada oma dokumendid partnerülikooli.

Järgmise sammuna tuleb täita Õppeleping (Learning agreement_studies_2017) Sellega kinnitavad kolm osapoolt – üliõpilane, tema kodukõrgkool ning vastuvõttev kõrgkool – vahetusperioodiks üliõpilase õppeplaani. Õppelepingusse tuleb märkida ka need ained, mida soovitakse EMTA õppekavas asendada välismaal tehtavate ainetega. Ainete asendatavuse osas tuleb nõu pidada õppeosakonnaga.

Kandideerimistähtaeg sügissemestriks 2018/2019 on 1. märts 2018

Rahastamine

Üliõpilaste toetus üleilmse õpirände programmis koosneb kahest osast: igakuisest elamistoetusest (650 EUR) ja sõidutoetusest (Venemaa 180 EUR, Malaisia 1100 EUR). Enne õpirände algust sõlmitakse üliõpilastega grandileping (Grant Agreement_studies_2017).

Lisainfo

Välissuhete koordinaator Hanneleen Pihlak
Tel: +372 6675779
E-post: hanneleen@ema.edu.ee