Tulemusstipendiumi taotlemine

Sooviavaldusi tulemusstipendiumi taotlemiseks 2016/2017. õa kevadsemestriks saab esitada 6. - 19. veebruarini 2017 elektrooniliselt EMTA õppeinfosüsteemis

Vajaduspõhist õppetoetust tuleb tudengil endal taotleda läbi portaali eesti.ee