Üksused

Kinnitatud EMTA nõukogus 18.03.2015
Klaveriosakond
klaver, klavessiin, orel, akordion, klaver teistele erialadele

Keelpilliosakond
keelpillid, sh klassikaline kitarr, kannel, harf

Puhkpilliosakond
puhkpillid, löökpillid

Lauluosakond
Allüksus: ooperistuudio
klassikaline laul, hääleseade teistele erialadelelavaline liikumine, näitlejatöö ja ooper laulu erialale

Dirigeerimisosakond
kooridirigeerimine, orkestridirigeerimine

Jazzmuusika osakond
jazzmuusika, pärimusmuusika, rütmimuusika ja pärimusmuusika ained teistele erialadele

Kompositsiooniosakond
Allüksus: elektronmuusika stuudio
helilooming, elektroakustiline looming, audiovisuaalne looming, helirežiimuusikatehnoloogia valdkonna ained, helitehnoloogiline tugi teistele üksustele

Muusikateaduse osakond         
muusikateaduse eriala; solfedžo, muusikateooria, muusikalugu ja muusikapsühholoogia kõigile erialadele

Interpretatsioonipedagoogika instituut         
instrumentaalpedagoogika, interpretatsioonipedagoogika, muusikakooli õpetajate ettevalmistus, eriala ajalugu ja didaktika kõigile klassikalistele erialadele

Muusikapedagoogika instituut
muusikapedagoogika, üldhariduskooli muusikaõpetajate ettevalmistus, üldpedagoogilised ained kõigile erialadele

Lavakunstikool
lavakunsti eriala näitleja, lavastaja ja dramaturgi suund

Instrumentaalkammermuusika keskus
koosmäng instrumentaalansamblites; kammeransambli eriala magistriõppes

Vokaalkammermuusika ja saateklassi keskus         
Lied-pianism, pianist-kontsertmeistri töö erinevates valdkondades; saateklassi eriala magistriõppes

Varajase muusika keskus
keskaja-, renessanss- ja barokkmuusika ajastutruu esitamine

Nüüdismuusika ja improvisatsiooni keskus
nüüdismuusika esitamine, kaasaegne improvisatsioon, nüüdismuusika seos teiste kunstidega; rahvusvaheline magistriõppekava„Nüüdismuusika interpretatsioon ja loome”

Kultuurikorralduse ja humanitaarainete keskus
ettevõtlusõpe ja ettevõtlikkuse arendamine, keele- jm üldõpingud; kultuurikorralduse magistriõppekava

Doktoriõppe keskus         
doktoriõpe, teaduslik ja loomepõhine uurimistöö koostöös teiste akadeemiliste üksustega