Instrumentaalkammermuusika keskus

Keskuse juhtaja prof. Marje Lohuaru

EMTA Instrumentaalkammermuusika keskuse tegevuse põhieesmärgiks on üliõpilaste  koosmänguoskuste arendamine mitmekülgse ansamblirepertuaari baasil. Reaalsete koosmusitseerimise oskuste kompleksi omandamisel mängivad üliõpilased kogu õppetöö vältel erinevates ansamblikooslustes.  Ansamblite moodustamisel ja edasisel toimimisel pöörame suurt tähelepanu  üliõpilase  kommunikatsioonivõimekuse arendamisele. Selle eesmärgiks on edaspidi tööturul ansamblialaste oskuste rakendamine.

Esmakordselt sel aastal käivitub valikainena „Orkestripraktika", kus keskuse õppejõu Marrit Gerretz-Traksmanni  juhendamisel saavad  klaveri eriala tudengid teadmisi ja praktilisi oskusi  orkestris mängimiseks.

Eksamikavades on nõutud erinevatest ajastustest tervikteoste esitused sh ka  Eesti heliloojate kammermuusika  ettekanded.

Õppetöö osaks on igal aastal pikkade traditsioonidega (ca 50 aastat) rahvusvahelisel kammeransambli festivalil osalemine või ka festivali organiseerimine. Sellele festivalile on kaasatud ka rahvusvahelised kontserdikorraldajad, mis annavad võimaluse parimate üliõpilasansamblite osalemiseks ka rahvusvahelises kontserdielus.

Tudengite huvi ansamblimängu vastu on suur. Seetõttu on juba traditsiooniks  kujunenud kammermuusika konkurssidest osavõtt (sh ka rahvusvahelistest), kus üliõpilasansamblid on saavutanud silmapaistvaid tulemusi.

Aastaringselt toimuvad erinevad kammeransambli meistrikursused, mida viivad läbi Euroopa parimad spetsialistid.

Keskuse initsiatiivil on asutatud kontserdisari „Ajast aega“.

Instrumentaalkammermuusika keskus osaleb aktiivselt rahvusvahelise organisatsiooni European Chamber Music Teachers Association töös, organisatsiooni juht on keskuse juhataja Marje Lohuaru. Keskus korraldab kammeransambli alaseid konverentse, kus osalevad Euroopa juhtivad spetsialistid ettekannetega kammeransambli arengutest. Meistrikursused on saanud  iga konverentsi lahutamatuks osaks.

Keskuse õppejõud on professor Nata - Ly Sakkos, emeriit professor  Matti Reimann, dotsent Marrit Gerretz-Traksmann ja professor  Marje Lohuaru.

 

 

Kontaktid