Interpretatsioonipedagoogika instituut

Interpretatsioonipedagoogika instituudi juhataja prof. Lembit Orgse

E-mail: lembit@ema.edu.ee

Õppekorralduse spetsialist Lilja Brunfeld
Tel: 6675712
E-mail: lilja@ema.edu.ee

EMTA Interpretatsioonipedagoogika instituut peab oma kõige olulisemaks missiooniks koolitada muusikakoolidele väga häid õpetajaid ning hoolitseda juba töötavate õpetajate ametioskuste pideva arendus- ja täiendusvõimaluse eest.
Instituut koolitab üliõpilasi kahel erialal – instrumentaalpedagoogika ja interpretatsioonipedagoogika – mida saab omandada vastavalt bakalaureuse- ja magistriastmes. Õpingute käigus omandavad üliõpilased teoreetilisi teadmisi ja praktilisi pedagoogilisi oskusi edukaks tegutseda instrumendiõpetajana muusikakoolides ja keskastme muusikaõppeasutustes. Pakutav ainevalik loob õppijale head eeldused tulemaks toime väga erinevate, sh ka keerukate pedagoogiliste väljakutsetega. Kuna hea õpetaja vältimatuks eelduseks on ka oma instrumendi meisterlik valdamine, sisaldavad mõlemad õppekavad mõistetavalt ka pillitunde ja vastavat koolitust.

Instituut on vastutav ka erialadidaktiliste ainete õpetamise ees muusika interpretatsiooni üliõpilastele toetamaks noore interpreedi mänguoskusi vajalike teoreetiliste teadmistega ja tutvustamaks neile praktilist pedagoogitööd.
Instituut korraldab regulaarselt ka rahvusvahelisi konverente, kus lisaks EMTA õppejõududele esinevad tunnustatud spetsialistid teistest kodu- ja välismaistest õppeasutustest. Regulaarselt toimuvad üliõpilaste konverentsid, kus esitletakse parimaid magistritöid.

Instituudi egiidi all tegutsevad väljapaistvad õppejõud – didaktikud dots. Niina Murdvee, dots. Mirjam Kerem, dots. Kristi Mühling jpt. Tihe koostöö seob instituuti veel paljude teiste EMTA õppejõududega nagu ja mitmete välisõppejõududega nagu näiteks prof. Ulrike Danhofer (Viini Muusikakõrgkool), Katarina Nummi-Kuisma ja Sirpa Lannes-Tukiainen (Sibeliuse Akadeemia) jpt.

 

Kontaktid