Jazzmuusika osakond

Jazzmuusika ja pärimusmuusika erialad

Osakonnajuhataja prof. Jaak Sooäär
E-mail: jaaksooaar@gmail.com
Õppekorralduse spetsialist Lilja Brunfeld
Tel: 6675712
E-mail: lilja@ema.edu.ee

Jazzmuusika eriala

Jazzmuusika osakond pakub kaasaegse jazzi ja improvisatsiooni keskkonnas edumeelset haridust, milles on olulisel kohal nii jazzmuusika traditsiooni omandamine kui innovatiivsuse arendamine. Õppetöö keskmes on tudengi individuaalsus, mille arendamiseks pakub osakond mitmekülgseid võimalusi. On oluline, et iga tudeng oskab leida enda jaoks sobiva tee, omades samas laia silmaringi jazzmuusika minevikust ja olevikust. Igapäevases õppetöös on suur osa ansamblitel, sest koos mängimine ja kommunikatsioon on jazzmuusikas eriti olulised.

Kümnekonna tegevusaasta jooksul on jazzmuusika osakonnas väga oluline roll olnud rahvusvahelistel projektidel. Pea iga aasta on osakond korraldanud mõne suure rahvusvahelise kursuse ("Crossing Borders" 2005–2010, "Nomazz Meets the Baltics" 2011–2012, "Girl Power in Jazz" 2014)  samuti toimub igal aastal arvukalt õppejõudude ja tudengite vahetusi. 2011. aastal tegid kultuuripealinna jazzresidentuuride projekti raames EMTAs meistriklasse maailmakuulsad muusikud Dave Liebman (saksofon, USA) ja Django Bates (klahvpillid, Inglismaa). Jazzmuusika osakond on ka aktiivne IASJ’i (International Association of Schools of Jazz) liige.

Jazzmuusika osakonnas õpetavad aktiivsed tegevmuusikud kitarrist Jaak Sooäär, löökpillimängijaTanel Ruben, saksofonist ja helilooja Raul Sööt, pianist Kristjan Randalu, bassist Taavo Remmel, vokalist Kadri Voorand ning trompetist ja arranžeerija Teet Raik. Õppejõudude erinäolisus annab tudengitele võimaluse tutvuda õpingute jooksul jazzi eri tahkudega. Võib-olla just seetõttu on osakonna tudengid viimastel aastatel olnud võidukad ka mitmetel rahvusvahelistel konkurssidel.

Pärimusmuusika eriala
Eriala koordinaator lektor Katariin Raska
E-mail: katariin.raska@gmail.com

Pärimusmuusika eriala pakub üliõpilastele hulgaliselt võimalusi ajalooliste pillimängu- ja laulustiilide süvitsi tundmaõppimiseks ja uurimiseks ning praktiliste mänguoskuste arendamiseks. Kuna pärimusmuusika on vaieldamatult rahvusliku kultuurilise identiteedi üks kandjaid, uuritakes ja õpetatakse osakonnas eeskätt eesti pärimusmuusikaga seonduvat.  Lisaks sisaldab ainekava ka teiste maade ja rahvaste muusikat tutvustavaid kursusi.
Pärimusmuusika eriala avamise oluliseks võtmeisikuks oli helilooja ja regilaulu asjatundja Veljo Tormis. Maestro Tormis, kes oli aktiivne vanade rahvalaulude taas-elustaja, muretses selle pärast, et vanu laule õigesti lauldaks. Pärimusmuusika erialal õpetavad praegu oma ala parimad asjatundjad ja entusiastid: Tuulikki Bartosik, Katariin Raska, Tarmo Kivisilla, Karoliina Kreintaal, Leanne Barbo, Robert Jürjendal, Tuule Kann, Janika Oras ja Žanna Pärtlas. Erialal saab süvitsi tegeleda ajaloolise muusikapärandiga, teha välitöid, õppida nii praktikas kui teoorias tundma eri esitusstiile ning tuua uusesituste, töötluste ja edasiarenduste kaudu välja hääbunud, kuid olulisi kultuuritekste.

Tudengitele on loodud head tingimused koostööks teiste muusikastiilide viljelejatega, teoks on saanud mitmed huvitavad projektid jazzi ja improvisatsiooni eriala tudengitega. Traditsiooniks on kujunenud ka üliõpilaste osalemine rahvusvahelisel pärimusmuusikuid ühendaval konverentsil NordTrad, mis pakub mh täiendavat võimalust suhtlemiseks teiste Põhjamaade ja Baltiriikide muusikakõrgkoolide üliõpilastega. Üliõpilased on seda kirjeldanud kui maailma avardavat kogemust ning käsitlenud konverentsi ammendamatu muusikaliste ideede allikana.

 

Kontaktid

Save