Kompositsiooniosakond

Osakonnajuhataja prof. Toivo Tulev
(Helilooming, elektroakustiline looming, audiovisuaalne kompositsioon, helirežii)

Kompositsiooniosakonna eesmärgiks on pakkuda klassikalise heliloomingu, elektroakustilise kompositsiooni, audiovisuaalse kompositsiooni ja helirežii alast haridust. Need iseseisvad, kuid teineteisega tihedalt integreeritud erialad loovad loomingulise sünergia, mis toetab iga eriala individuaalseid loomingulisi püüdlusi.

Kõik kompositsiooni õppesuunad k.a. helirežii suund moodustavad ühtse ning teineteist täiendava terviku ja seda mitte üksnes õppekava ülesehitusest tulenevalt. Enamike õppejõudude koormus pole piiritletud vaid kitsalt ühe õppesuuna tudengite juhendamisega: Klassikalisele kompositsioonile spetsialiseerunud õppejõudude juures täiendavad ennast lisaks tavakomponistidele sagedasti ka osakonna teiste suundade esindajad. Samuti võimaldatakse klassikalise kompositsiooni tudengitele meie hästivarustatud stuudios juhendamist elektroakustilise muusika spetsialistide poolt. 

Lisaks võimalusele valida nelja erineva õppesuuna vahel, on üliõpilastel võimalik erialati otsustada ka väga erineva esteetika ja loominguliste tõekspidamistega loominguliste juhendajate vahel. Tudengitel pole kohustust õppida vaid kord juba valitud õppejõu juhendamisel, mistõttu saavad nad soovi korral osa erinevaist loomingulistest nägemustest ja seda ka sama õppeastme piires.

Kompositsiooni osakonda pürgijail pole põhjust muretseda rangete akadeemiliste stiilipiirangute pärast. Seda tõendavad kujukalt ka läbi kogu õppeaasta toimuvad mitmed väga erinevaid stiilieelistusi pakkuvad osakonna kontserdid kammer- ja elektroonilisest muusikast kuni sümfooniakontsertideni välja.

 

Kontaktid