Muusikapedagoogika instituut

Muusikapedagoogika instituudi juhataja prof. Kristi Kiilu
E-mail: kristikiilu@ema.edu.ee

Õppekorralduse spetsialist Lilja Brunfeld
Tel: 6675712
E-mail: lilja@ema.edu.ee

Muusikapedagoogika eriala õppekava pakub kõige mitmekülgsemat muusikaharidust: klassikast popini, instrumentaalist vokaalini, interpretatsioonist pedagoogikani. Selle tööd korraldab ja viib ellu EMTA Koolimuusika instituut, mille loosung kõlab ühtviisi südamlikult ja ambitsioonikalt: Lähemale suurele muusikale! Instituudis väärtustatakse üliõpilasi ja nende edenemist toetatakse nii muusikalisest, isiksuslikust kui ka pedagoogilisest aspektist lähtudes. Kõige olulisemad on siin inimesesed – st. õppijad ja õppejõud – ning muusika. Õppekava sisaldab pilliõpet (klaver, plokkflööt, väikekannel, rütmimuusika instrumendid), dirigeerimist, hääleseadet ja hääle improvisatsiooni, samuti arranžeerimist, solfedžot ja pop-jazz solfedžot ning pakub mitmesuguseid võimalusi (koos)musitseerimiseks. Käsitlemist leiavad üld- ja muusikapedagoogika erinevad suunad (sh Orff, Kodaly, Dalcroze). Loetletu kõrval on osakonna tugevuseks kindlasti ka meie aktiivne ja ühtehoidev tudengite kogukond, mille eestvõttel toimuvad mitmesugused üritused.

Ootame oma erialale õppima gümnaasiumide lõpetanuid, kes on õppinud ja mängivad mõnd pilli, kelle jaoks elu muusikata oleks igav ja tühi, ning kes sooviksid osata rõõmu muusikast teadlikult ka teistes äratada. EMTAs omandatud muusikapedagoogika eriala loob neile, kel soov või sisemine vajadus mõjutada tulevast ühiskonda muusikaõpetuse kaudu lastele jt huvilistele, väga head võimalused. Paljud lõpetanud töötavad üldhariduskooli muusikaõpetajatena, koorijuhtidena ning muusikakoolides pärimusmuusika ja pop-rock-jazzmuusika pedagoogidena.

 

 

Kontaktid