Kultuurikorralduse ja humanitaarainete keskus

Keskuse juhataja dots. Marko Lõhmus
Kontakt: marko@ema.edu.ee

Kultuurikorralduse magistriprogrammi koordinaator
Anna Ranczakowska-Ljutjuk
Tel 6675 738
e-post: anna@ema.edu.ee

Õppeosakonna sisseastumise spetsialist
Tel 6675 709;
e-post: vastuvott@ema.edu.ee

Järgmine vastuvõtt 2-aastasesse MA programmi: kevadel 2018.
Õppetöö toimub inglise keeles.

Kultuurikorralduse magistriprogrammi eesmärk on koolitada selge visiooni ja loomingulise juhtimisoskusega professionaalseid kultuuriorganisatsioonide juhte ja produtsente, Eesti loometööstust edendavaid rahvusvahelise haardega ettevõtjaid, pädevaid kaasarääkijaid kultuuripoliitika ja loomemajanduse valdkondades, kes mõistavad erinevate kultuurivaldkondade toimemehhanisme ning on võimelised töötama kogu kultuurisfääri laias spektris.

Kultuurikorralduse kahe-aastane magistriprogramm on ühisõppekava Estonian Business School'i ja Eesti Kunstiakadeemiaga. Programm on rahvusvaheline, paindlik ning interdistsiplinaarne. Magistriprogramm on mõeldud neile, kes tunnevad kutsumust töötada kultuuriasutustes ning algatada ja vedada kultuuriprojekte. Õppimise eelduseks on kogemused mõnes kultuurivaldkonnas ja sügavam huvi kultuuri, selle korralduse ja loomemajanduse vastu. Kasutades aktiivõppe meetodeid annab programm tudengitele võimaluse lisaks auditoorsele tööle osaleda aruteludes kultuurikorralduse ja –poliitkate erinevate diskursuste üle, saada alusteadmisi loomemajandusest ja ettevõtlusest kultuurivaldkonnas ning pakkuda läbi praktikate nii Eestis kui välismaal juurdepääsu loome- ja korraldusvõrgustikele oma valdkonnas.

Viimaste aastate õppekavaarenduse tulemusena on lisandunud spetsiaalne moodul ühiskondliku mõjuga kultuuriprojektide planeerimisest ja korraldusest (Managing Arts Projects with a Societal Impact ehk MAPSI). MAPSI on magistriprogrammi spetsialiseerumismoodul, kus keskendutakse sotsiaalse mõjuga kultuuriprojektide juhtimisele ning läbi mooduli väljatöötamises osalenud kuue Euroopa ülikooli annab see tudengitele võrgustiku, mis harib läbi parimate praktikate kultuurijuhte ja -korraldajaid ühiskondlike mõjude olulisusest ning korralduse eripäradest. Mooduli kohta on võimalik täpsemalt lugeda www.mapsi.eu

Magistriprogrammi loengud on inglise keeles. Rahvusvahelisi aineid ja ainegruppe õpetavad külalisprofessorid ja –õppejõud Soomest, Suurbritanniast, USAst, Austriast, Serbiast, Hollandist, Poolast, Rootsist ja Saksamaalt. Magistriprogrammi juhtimisalaseid- ja ettevõtlusaineid õpetavad Estonian Business Schooli õppejõud. Lisaks pakub magistriprogramm kogemusi kohalikelt praktikutelt, ekspertidelt ning valdkonna tippjuhtidelt. Ained, millised on seotud kunsti ja disainiga, pakuvad õppejõud Eesti Kunstiakadeemiast.

Magistriprogrammi teoreetiline ja praktiline pool on tasakaalustatud ning hõlmab kõiki kultuurivaldkondi. Auditoorne töö toimub Tallinna südames nii sisuliselt kui ruumiliselt arenevas keskkonnas. Praktika ning õppekülastused toimuvad kultuuriorganisatsioonidesse nii Tallinnas kui välisriikides.

EKA_748x303

 

 

MAPSI module description_

MAPSI project description (PDF)

EduTegu_logo_CMYK

EL_Sotsiaalfond_vertikaalne