Õppejõud

Annukka Jyrämä
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor, Aalto Ülikooli dotsent Dr Annukka Jyrämä praegune teadusuuringute suund hõlmab teadmiste loomeprotsessi ja vahendajate rolli institutsionaalsest ning võrgustike perspektiivist. Sotsiaalsete mõjudega kultuuriprojektide korralduses (MAPSI) vastutab ta programmi akadeemilise kvaliteedi ning selle akadeemiliste arengute eest samuti integreerides juhtimisoskuste praktikaid ühiskondlikku mõjuga kunstide projektidesse. Ta on juhtinud uuringuid kultuuri ja äri kokkupuute valdkondades ning omab pikaajalist kogemust kultuurikorralduse juhtimise ning õpetamise valdkonnas. Annukka Jyrämä uuringud on keskendunud peamiselt kunstide turundamise, samuti selle õpetamisele, hõlmates samuti teenuste turundust. Tema käimasolevad projektid on seotud Helsingi linna brändi kaasloomisega institutsioonide ja organisatsioonide poolt, maine ja brändi loomist ning arendust Helsingi Music Center'is. Annukka Jyrämä on Kultuuripoliitika Uuringute Fondi nõukogu liige, samti on ta Loov Soome ja Soome linnauuringute võrgustiku kuratooriumi liige. Tema teadustöid on avaldatud mitmetes ajakirjades, nagu International Journal of Arts Management, Marketing Intelligence and Planning ja Management Learning.

Marko Lõhmus
Dotsent Marko Lõhmus juhib Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kultuurikorralduse ja humanitaarainete keskust. Lisaks on Marko Lõhmus kultuurikorralduse lektor Viljandi Kultuuriakadeemias (TÜ). Ta on olnud Eesti Kontserdi, Tallinna Filharmoonia ning Pärnu Linnaorkestri direktor, töötanud muusikanõunikuna kultuuriministeeriumis. Marko on Eesti Kultuur Koja eestseisuse ning Eesti Muusikanõukogu ja Eesti Muusikafestivalide juhatuse liige. Ta on avaldanud artikleid kultuuripoliitikast ning –korraldusest.

Anna Ranczakowska-Ljutjuk
Anna on lõpetanud EMTA kultuurikorralduse magistriprogrammi, õppinud religioon filosoofiat, samuti turismi ja rekreatsiooni korralduse erialadel. Ta osaleb aktiivselt EMTA kultuurikorralduse akadeemilises ja administratiivses arendustegevuses, olles programmi koordinaator. Anna töötab assistendina MAPSI projektis. Põhitöö kõrvalt on Anna juhtinud ja arendanud mitmeid kultuuriprojekte nii Eestis kui Poolas, olles arendanud mitmete kultuuriorganisatsioonide ühiskondlikku ja kogukondlikku aktiivsust. Anna õpetab EMTAs ainet "Loovisikud ühiskonnas", mille eesmärgiks on uurida loovisiku rolli XXI sajandil, ehitades antud rolli üles meid ümbritseva maailma tendentsidel, mis baseeruvad ideel, et ametialane ja isiklik areng on lahutamatud. Tema teadustööteemad hõlmavad inimeste põhiõigust kultuurile juurdepääsu tagamisel aga ka mitmetahulisi seoseid kunsti ja ühiskonna vahel sõjakonfliktide piirkondades.

Kaari Kiitsak-Prikk
Lektor Kaari Kiitsak-Prikk on lõpetanud kultuurikorralduse magistriprogramm EMTAs. Kaari koordineeris ja arendas kultuurikorralduse õppekava aastatel 2006-2010. Ta on loonud ja arendanud EMTAs kultuuriettevõtluse mooduli muusika eriala tudengitele, samuti olnud loojaks kunstide erialade tudengitele mõeldud rahvusvahelisele karjääri ja ettevõtluse webi-platvormile. Praegu õpetab Kaari kultuuri valdkonna õiguste aluseid, karjääriplaneerimist ning juhib praktilise projektitöö seminare EMTAs. Samuti on ta üliõpilaste karjäärinõustaja. Kaari on doktorant Estonian Business School'is, tema teadustöö keskendub sellele, kuidas omandivormi muutus mõjutab kultuuriorganisatsiooni tegevuse eesmärke ja väärtusi ning tema rolli ühiskonnas. Kaari huvivaldkonnaks on ka ettevõtluskoolitus kunstide valdkonna kõrgkoolides. Ta on osalenud mitmetel ENCATC võrgustiku konverentsidel ja seminaridel ning Young Cultural Policy Researcher Forum'itel. Ta on EMTA kultuurikorralduse õppekavanõukogu ning Eesti Karjäärinõustajate Ühingu liige.