Vastuvõtunõuded

Edukal kandidaadil ei pea olema varasemat otsest kvalifikatsiooni kultuuri või kunsti valdkonnast, kuid peab olema vähemalt bakalaureusekraad (või rakenduskõrgkooli diplom), konkreetne huvi ja praktiline kogemus kultuuri valdkonnas. 2016. aastal võetakse magistriprogrammi maksimaalselt 18 üliõpilast.

Sisseastumistulemused kujunevad inglise keelse essee ja intervjuu põhjal. Kolme kõrgkooli esindajatest koosnev vastuvõtukomisjon hindab nii Eesti kui välistudengikandiaate samade kriteeriumide alusel.

Õppeteenustasu kultuurikorralduse programmis on 2 500 € õppeaastas.

EMTA rektor omab õigust vähendada õppemaksu kuni 100% kuni kolmel üliõpilasel õppeaastas lähtuvalt sisseastumis- ja jooksvatest õpitulemusest.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

  • taotlusvorm (läbi SAISi);
  • eelmise haridustaseme lõpetamist tõendav dokument sh diplomi lisad;
  • 1 passipilt (3x4 cm);
  • ID-kaardi või passi koopia;
  • nime muutmist tõendava dokumendi koopia, kui taotleja on olnud nimevahetus;
  • CV inglise keeles;
  • essee inglise keeles (3-5 A4 lehekülge) teemal, mis on seotud kultuurikorraldusega.

Dokumendid tuleb esitada sisseastumiskomisjonile. Esitatud dokumente ei tagastata. Eesti kandidaadid saavad taotlused esitada läbi www.sais.ee keskkonna.

Väliskandidaadid saavad taotluse esitada läbi www.dreamapply.com keskkonna.

Sisseastumisel võivad kandidaadid esialgu saata koopiad oma dokumentidest elektrooniliselt vastuvott@ema.edu.ee. Juhul, kui kandidaadil puudub taotluse esitamise ajal eelnevat haridust tõendav dokument, võib selle esitada kuni 20. augustini.

Vastuvõtuintervjuud toimuvad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias juuni viimastel päevadel.

Välisüliõpilastele võimaldame video-intervjuud läbi Skype'i.

Igale kandidaadile teatatakse intervjuu läbiviimise aeg täiendavalt. Intervjuu toimub inglise keeles.