Lavakunsti osakond

Osakonnajuhataja prof Lembit Peterson

EMTA lavakool on Eesti suurim teatrikool, kus koolitatakse näitlejaid, lavastajaid ja dramaturge. Kuna eestlasi peetakse “teatriusku” inimesteks, on lavakoolil olnud tähtis osa Eesti kultuurielus ja selles toimuv on alati olnud teatriülduse huviorbiidis. Alates kooli asutajast Voldemar Pansost kuni tänaseni on lavakoolis õpetanud Eesti juhtivad lavastajad ja näitlejad. Lavakooli eesmärgiks on kasvatada iseseisva ja loova mõtlemisega näitlejaid, lavastajaid ja dramaturge, seades esikohale inimese vaimse ja kehalise täiustumise, üldinimlikud ja rahvuslikud ideaalid ning lähtudes töös teatrikunsti tähtsusest eesti rahvale. Peetakse oluliseks, et lavakooli kasvandik oleks eetiline isiksus ja haritlane ka laiemas mõttes, kes suudaks eelkõige lavalise sõnakunsti valdamise kaudu oma emakeelt edasi kanda, uuendada ja põlistada.

Õppes toetutakse psühholoogilise teatri meetodile, nii nagu see on leidnud koha Eesti teatris. Samas tegeletakse lavakoolis põhjalikult ka teiste teatrivormidega, luues nii kõik võimalused, et uue teatritegijate põlvkonna loomingus saavutaksid sünteesi traditsioonilised oskused ja innovatsioon, rahvuslikud väärtused ja globaalne mõõde.

Lavakoolil on sõpruskoolid Inglismaal ja Hispaanias, kelle kaudu toimuvad üliõpilasvahetused juba pikemat aega. Aktiivselt tegutsetakse ka Põhjamaade teatrikoolide ühenduse raames.

Vaata lähemalt siit

Kontaktid