Nüüdismuusika ja improvisatsiooni keskus

Nüüdismuusika- ja improvisatsiooni keskuse juht on Taavi Kerikmäe

Keskuse eesmärk on tegeleda  Eestis nüüdismuusika- ja improvisatsiooni alase hariduse ja teabega, olla avatud ka inimestele väljaspool akadeemiat. Keskuse eesmärk on kindlasti ka rahvusvaheliste suhete elavdamine nüüdismuusika vallas laiemalt. Keskuse alla kuulub ka rahvusvaheline nüüdismuusika loome ja interpretatsiooni MA programm CoPeCo.

CoPeCo hõlmab nelja muusikakõrgkooli: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Stockholmi Kuninglik Muusikakõrgkool (Rootsi), Lyoni konservatoorium (Prantsusmaa), Hamburgi Muusika- ja Teatrikõrgkool (Saksamaa).  Muusikamagistritest on see ainus rahvusvaheline õpe Eestis. Juba vormiliselt on CoPeCo näol tegemist eristuva programmiga – iga õppesemester toimub erinevas ülikoolis. Üliõpilaste seisukohalt on tegemist unikaalse võimalusega õppida sisuliselt neljas ülikoolis korraga ja saada neist parim!

CoPeCo on suunatud nii heliloojatele kui nüüdismuusika esitajatele, elektronmuusikutele, helikunstnikele,  aga ka neile, kes ei oska ennast sellel skaalal nii täpselt defineerida. Üheks programmi eeliseks ongi see, et püüame ennast paindlikult vormida konkreetsete üliõpilaste vajaduste ja soovide järgi. Suurt tähelepanu pöörame improvisatsioonile, muusikatehnoloogiale,  anname algteadmisi kultuurikorralduses, samuti muusikaanalüüsi osas. Proovime tänapäeva kultuuripilti hoida avara väljana lahti, seetõttu toimuvad erinevad workshopid koostöös teatri-, tantsu- või filmiala professionaalidega. Programmi käigus  püüame tudengitele tutvustada Euroopa nüüdismuusika võrgustikke ja aidata õppijaid end nendesse sobituda.
Lisainfo CoPeCo programmi kohta siit

Kaasaegne improvisatsioon
(avatud magistriõppes)

Kaasaegse improvisatsiooni eriala on üheks teerajajaks ja avatud võimaluste pakkujaks paljuski veel väga traditsioonilises muusikahariduses. Edukas tegutsemine eeldab tänapäeva muusikutelt lisaks professionaalsele pillimänguoskusele ka loomingulisust ja avatud meelt. Seega võiks improviseerimisoskus olla muusiku haridustee loomulik osa. Üle 20 aasta õpetati improvisatsiooni lisaainena, 2011.a. sügisest alates on seda aga võimalik õppida erialana magistriõppes, kuhu on teretulnud õppima kõikide muusikastiilide esindajad, kes soovivad arendada oma improvisatsioonioskust - helides ja helidega mõtlemist ning eneseväljendust, samuti vahetut koosmusitseerimistunnetust. Lisaks muusikutele õpivad improvisatsiooni ka need tudengid, kes on eelnevalt lõpetanud mõne muu, näiteks teatri- või tantsueriala, kuid on nüüd otsustanud lähemalt tundma õppida ka helides eneseväljendamisvõimalusi ja -oskusi.
Eriala üheks peamiseks eesmärgiks on arendada üliõpilastest avatud loomingulisust, suhtlemisvabadust ja koostööoskust, ent ka pidevat enesearendamisoskust. Võimalus on osaleda improvisatsioonikoori või -orkestri tegevuses.