Varajase muusika keskus

Keskuse juhtaja prof. Imbi Tarum

Varajase muusika keskus tegeleb muusikaajaloo stiilidega kuni klassikalise muusika perioodini. Tegevuse väljunditeks on barokkinstrumentide õpetamine nii põhiainena kui ka valikaine võimalusena. Tähtsal kohal on individuaalõpe ja ansamblite koosmäng, lisaks toimuvad meistrikursused, loengud ja seminarid ning arendatakse koostööd teiste Euroopa ülikoolidega. Märtsis toimub traditsiooniliselt vanamuusika festival Ceciliana, kus lisaks EMTA üliõpilastele ja õppejõududele osalevad mitmete Euroopa muusikakõrgkoolide üliõpilased ja pedagoogid.

EMTA varajase muusika keskus annab võimaluse õppida järgmisi aineid:

klavessiin (Imbi Tarum)
barokkviiul (Meelis Orgse)
viola da gamba ja barokktšello (Markus Kuikka)
plokkflööt ja traversflööt (Reet Sukk)
barokkfagott (Peeter Sarapuu)
haamerklaver (Lembit Orgse)
barokktrompet (Indrek Vau)
barokkoboe (Olev Ainomäe)
lauto ja theorb (Robert Staak)
ansambel (Reinut Tepp)
barokklaul (Teele Jõks)
vokaalansambel (Iris Oja)
ajalooline tants (Virve Kurbel)