Vokaalkammermuusika ja saateklassi keskus

Keskuse juhataja prof. Helin Kapten

Õppekorralduse spetsialist Lilian Rajavee-Salundo
tel 6675 708 e-mail: lilian@ema.edu.ee

Vokaalkammermuusika ja saateklassi keskus tegeleb lied-pianistide, klaverisaatjate ja korrepetiitorite koolitamisega ning akadeemia erinevate osakondade üliõpilaste vahelise koostöö koordineerimisega.

Pianistidele on magistriõppes avatud saateklassi eriala.

Uuenenud õppetöövormid ja -meetodid võimaldavad üliõpilastel omandada praktilisi oskusi ja meeskonnatöö kogemusi koostöös vokaal- ja instrumentaalsolistide, dirigentide ja ooperistuudioga.

Tähtsal kohal on lied-duo tegevuse arendamine. Pianistide ja lauljate koostöö väljundiks on akadeemia iga-aastased lied-duo konkursid ja avalikud kontserdid.

Keskus algatas koostöös akadeemia kontserdikeskusega uue kontserdisarja "Poeesia muusikas", mis ühendab klaveri-, laulu- ja lavakunstieriala üliõpilasi. Üliõpilased esinevad aktiivselt ka kontserdisarjas "Tudengiteisipäev".

Tavapärasele õppetööle toovad vaheldust meistrikursused, erialaline praktika, workshop´id, kollokviumid, keskuse akadeemilised kontserdid jm. 2016. aasta sügisel käivitus koostöös RO Estoniaga uus aine Ooperikoolitus, mida juhendab teatri korrepetiitor Jaanika Rand-Sirp.

Keskus arendab suhteid Euroopa ülikoolide vastavate osakondadega ning nii Eestis kui ka välismaal töötavate EMTA saateklassieriala lõpetanutega.