Vilistlaskogu tegevused

Töörühmad:
- EMTA saali ehitus 
- Vilistlaskogu kui organisatsiooni ülesehitamine, töö regioonides 
- Kommunikatsioon ja meedia 
- EMTA 100 ideede kogumine 
- Ajaloolise pärandi väärtustamine ja jäädvustamine 
- Muusikakooli (kui huvikooli) õpetaja koolitus
- Eesti teatri ajalugu

Samuti on kõik oodatud panustama erinevate töörühmade tegevustesse, selleks tuleb saata kiri aadressile: vilistlaskogu@ema.edu.ee