Õppejõudude ja töötajate vahetus

 

 

Erasmus+ üleilmse õpirände programm võimaldab EMTA õppejõududele ja töötajatele lähetusi väljaspool EL riike nendesse kõrgkoolidesse, kellega EMTAl on sõlmitud partnerleping.

Tegevused

  • Lühiaaline õpiränne õpetamise eesmärgil alates 5 päeva (ilma reisipäevadeta, õppetöö maht – minimaalselt 8 õppetöö tundi)
  • Lühiajaline õpiränne koolituse eesmärgil alates 5 päeva (ilma reisipäevadeta).

2017- 2019 perioodil toetatakse kolme EMTA õppejõu õpirännet õpetamise eesmärgil Peterburi Riiklikusse Konservatooriumisse.

Taotlemise tingimused

Õpirändes osaleva sissetuleva ja väljamineva töötajaga sõlmitakse enne lähetuse algust mobiilsusleping (Staff Mobility Agreement), mis hõlmab partnerülikoolis läbiviidavate tegevuste kirjeldust. Seejärel sõlmitakse grandileping (Grant Agreement), millega sätestatakse ülikooli ja töötaja õigused ja kohustused ning määratakse nii reisi- kui elamistoetus vastavalt päevade arvule ning reisi distantsile.

Rahastamine

Osalejale eraldatakse individuaalne elamistoetus (Eestist väljaminevatele töötajatele 160 EUR päevas) ja ühekordne reisitoetus (Venemaale 180 EUR).

Lisainfo

Välissuhete koordinaator Hanneleen Pihlak
Tel: +372 6675779
E-post: hanneleen@ema.edu.ee