Rotalia Foundation (USA) stipendiumikonkursi väljakuulutamine  2017/2018. õppeaastaks

Üldine

Rotalia Foundation (USA) stipendiumikonkursi väljakuulutamine 2017/2018. õppeaastaks

Rotalia Foundation  (USA), edaspidi fond, kuulutab välja 50 stipendiumi a’ 2000 €  Eesti avalik-õiguslike ülikoolide (, TTÜ, TLÜ, EMÜ, EMTA, EKA) üliõpilastele, kes praegu õpivad päevases täiskoormusega õppes kõrghariduse esimese astme (bakalaureuseõpe, diplomiõpe, rakenduskõrgharidusõpe, integreeritud õpe) 2. aastal või integreeritud õppe eelviimasel aastal nominaalse õppeaja järgi või kõrghariduse teise astme (magistriõpe) 1. aastal.

Stipendium antakse üliõpilasele üks kord õpingute vältel ning ei ole mõeldud välisüliõpilastele.

Sooviavaldus tuleb saata hiljemalt 3. maiks 2017. a fondi stipendiumide komitee sekretäri Sirje Mark’i nimele aadressile  Ülikooli 18, 50090 TARTU. Sooviavalduse (kinnises ümbrikus) võib tööpäevadel ka ise tuua Tartu Ülikooli peahoones asuvasse postikantseleisse (Ülikooli 18 ruum 120 k 8-11 ja 13-16). Kvalifitseeruvad ka 03.05.2017 postitempli kuupäevaga sooviavaldused.

Rohkem infot siit:RF stip.konkursikuulutus 2017

CoPeCo tudengid Tallinn Music Weekil

Üldine

CoPeCo tudengid Tallinn Music Weekil

CoPeCo rahvusvahelises magistriprogrammis õppivad EMTA üliõpilased Jaanus Siniväli ja Kristin Kuldkepp esinevad Talllinn Music Weeki raames kahel kontserdil: 31. märtsil kell 14.00 Telliskivi Reval Cafe linnalaval ja 1. aprillil kell 21.00 Klassikaraadio nüüdismuusika õhtul Mustpeade majas.

Jaanus Siniväli mängib kontrabassi ja DIY-baasil modulaarsüntesaatorit, otsides erinevaid võimalusi akustilise- ja elektroonilise heli kooskasutuseks. Samuti tegeleb ta vabaimprovisatsiooniga ning nüüdismuusika esitamisega. CoPeCo magistriprogrammis töötab Jaanus muusika funktsionaalsuse, -mänguelemendi ja -kontekstiga ning nende erinevate ilmingutega.
Kristin Kuldkepp on kontrabassimängija, kes on pühendunud kaasaegsele muusikale ja vabaimprovisatsioonile. CoPeCo  õppekaval uurib Kristin pillimängu spetsiifiliste liigutuste mõju helile läbi live-elektroonika setup'i kasutades liikumissensoreid.

Rohkem infot

Vladimir Alumäe 100

Üldine

Vladimir Alumäe 100

6. aprillil möödub 100 aastat väljapaistva viiuldaja, pedagoogi ja Tallinna Riikliku Konservatooriumi rektori professor Vladimir Alumäe (6. IV 1917 – 25. III 1979) sünnist. Sel puhul toimuvad 1. aprillil EMTA Interpretatsioonipedagoogika instituudi korraldusel üritused.

Kell 11 algab konverents „Viiul, aeg ja inimene. Vladimir Alumäe ja meie keelpillimängu lugu“.

Kell 14 algaval kontserdil "Jubilate" esinevad V. Alumäe kolleegid, õpilased ja õpilaste õpilased. Kontserdile järgneb raamatu „Vladimir Alumäe. Rektor, pedagoog, interpreet“ ja uue CD esitlus.

EMTA raamatukogus ja fuajees on välja pandud teemakohased näitused.  

Vladimir Alumäe (6. aprill 1917 – 25. märts 1979)
Vladimir Alumäe sündis Tallinnas kooliõpetajate perekonnas. Viiulimängu alustas 7. aastaselt A. Neemre käe all. Alates 1929. õppis Tallinna Konservatooriumis Johannes Paulseni viiuliklassis, õppides paralleelselt Gustav Adolfi gümnaasiumis, mille lõpetas 1935. aastal. Konservatooriumi lõpetas Alumäe 1937. aastal, täiendades end veel hooajal 1938–1939 Londonis prof Carl Fleschi meistriklassis. Oli aastast 1937 Eesti Vabariigi Tallinna Konservatooriumis Johannes Paulseni assistent, aastast 1940 Tallinna Riikliku Konservatooriumi korraline õppejõud ja 1. veebruarist 1941 ka direktori kohusetäitja. 1941. aasta suvel suunati mobilisatsiooni korras NSVL tagalasse, kus tegutses Eesti Riiklike Kunstiansamblite solistina. Seejärel töötas kuni elu lõpuni konservatooriumis viiulieriala õppejõuna, õpetades ühtlasi ka keelpillimängu ajalugu ja metoodikat ning juhendades kvartetiklassi. Oli 1944–1948 TRK direktor, 1964–1970 rektor, 1970–77 keelpillikateedri juhataja ja 1977–1979 professor-konsultant.
Vladimir Alumäe oli eesti silmapaistvamaid viiuldajaid. Ta lindistas ja plaadistas nii eesti kui maailma klassikalist muusikat, mängis erinevates kammerkoosseisudes. Oli 1944. aastal TRK õppejõududest keelpillikvarteti asutajaliikmeid (kvartett Vladimir Alumäe, Endel Lippus, Herbert Laan, August Karjus kuulus 1956–1959 ENSV Riikliku Filharmoonia koosseisu). Kontserdireisid viisid Vladimir Alumäe mitmesse välisriiki. Oli paljude uudisteoste esmasettekandja. Ansamblipartnereid: Olav Roots, Heljo Sepp, Bruno Lukk, Vaike Vahi, Evi Ross, Tarsina Alango, Hugo Lepnurm, Valdur Roots, Peep Lassmann jt. Vladimir Alumäe kuulus paljude konkursside (sh Tšaikovski nim konkursi) žüriisse, juhatas meistriklassi kursuseid (sh 1967 EXPO ajal Kanadas), viis läbi ETV-s keelpillimängu ja selle metoodiliste probleemide alase sarja (12 saadet). Tema artikleid ilmus ajakirjanduses ja kogumikes nii Eestis kui mitmel pool NSVL-s.
Vladimir Alumäe sulest on kõrvuti arvukate artiklitega ilmunud kolm raamatut: Interpretatsioonist (1966), Struktuurne ja kujundiline mõtlemine viiulimängus (1975) ja Mõtisklusi viiulimängu teooriast ja pedagoogikast (1981).

Õnnitleme!

Üldine, Konkurss

Õnnitleme!

26. märtsil 2017 toimunud EMTA Instrumentaalkammermuusika keskuse Kammermuusika päeva ansamblite avalikul konkursil omistati parima kammeransambli stipendium kvintetile:
Kati Meibaum (viiul, EMTA), Hans Christian Aavik (viiul, TMKK)  
Liisa Välja (vioola, EMTA), Marten Meibaum (tšello, TMKK),
Karolina Žukova (klaver, EMTA)

Esitatud kava: Šostakovitš Klaverikvintett op 57. g-moll

juhendav õppejõud: dotsent Marrit Gerretz-Traksmann

Palju õnne!

Kammermuusika päev

Üldine

Kammermuusika päev

26. märtsil kell 10.30 algab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammersaalis Kammermuusika päev, mille raames toimub kammeransamblite konkurss. Kokku osaleb konkursil 11 kammeransamblit. Publik on oodatud kuulama ja kaasa elama. 

Šostakovitš Klaverikvintett op. 57, g-moll (~32 min)
Kati Meibaum (viiul) – Hans Christian Aavik (viiul)
– Liisa Välja (vioola) – Marten Meibaum (tšello)
– Karolina Žukova (klaver)
õp. dots. Marrit Gerretz-Traksmann

Kareva Sonaat “Värvilised vahtralehed” (~15 min)
Hanna Taube (saksofon) – Piret Mikalai (klaver)
õp. prof. Marje Lohuaru

Rahmaninov Trio Elegiaque nr. 1 op. Posth, g-moll (~16 min)
Maria Mikulitš (klaver) – Ilja Magdik (viiul)
– Ruslan Petrov (tšello)
õp. prof. Natalia Sakkos

Dedrick Sensitivity (~ 8 min)
Xinyu Wu (Sop sax)- Hanna Taube (Alt sax)
Taavi Poll (Ten sax) – Karl Tipp (Bar sax)
õp. dots. Virgo Veldi

Mendelssohn Konzertstück nr 2 op 114 d-moll (~9 min)
Yuhua, Jiang (klarnet) – Gao, Yi (klarnet)
– Dekelver Andries Lode (klaver)
õp. prof. Marje Lohuaru

vaheaeg

12:15 F. Decruck SONATE EN UT# (pour saxophone alto and piano) (~19 min)
I Très modéré expressif II Noel III Fileuse
Eunyeong Gill (piano) – Xinyu Wu (saxophone)
õp. dots. Virgo Veldi

Elgar Viiulisonaat e-moll op. 82 (~25 min)
I Allegro. Risoluto II Romance. Andante
III Allegro non troppo
Kadri Toomoja (klaver) – Sandra Kaldma (viiul)
õp. prof. Matti Reimann

 Schumann Klaverikvintett op 44 Es-duur (~30 min)

  1. Allegro brillante
  2. In modo d’una marcia. Un poco largamente
  3. Scherzo: Molto vivace
  4. Allegro ma non troppo

 Kvinteti koosseis:
Mari-Liis Urb – Merily Leotoots- Sandra Klimaitė
– Jarkko Launonen – Joonatan Jürgenson
õp. prof. Marje Lohuaru

vaheaeg

13:50 W. A. Mozart Kvintett Es-duur K.452 (~12 min)
Mariin Gill – Anastasia Polubotko – Arturas Šukys-
– Martin Tuuling – Sara Oliveira Lima
õp. prof. Peeter Sarapuu

Francaix L ́Heure du Berger (~8 min)
Grete Jädal – Helis Oidekivi – Anette Laur –
– Hans-Jürgen Kruus – Martin Tuuling – Sara Oliveira Lima
õp. prof. Peeter Sarapuu

Poulenc Sextour FP 100 (~16 min)
Ilana Makarina – Veronika Gzirišvili – Anastasia Polubotko-
– Arturas Šukys – Martin Tuuling – Sara Oliveira Lima
õp. prof. Peeter Sarapuu

Rahvusvaheline ekspertkomisjon: EMTA täidab Eesti kultuurielus keskset rolli

Üldine

Rahvusvaheline ekspertkomisjon: EMTA täidab Eesti kultuurielus keskset rolli

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu võttis vastu otsuse, mille kohaselt pälvis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia institutsionaalsel akrediteerimisel maksimaalse, 7-aastase tulemuse.

Õppeasutust väisanud rahvusvaheline komisjon leidis, et EMTA on tugev akadeemia, mis täidab Eesti kultuurielu arengus keskset rolli. EMTAs toimub ekspertide hinnangul tulemuslik õppe-, loome- ja teadustöö muusika ja teatri valdkonnas. Muu positiivse hulgas tunnustas hindamiskomisjon kõrgkooli pühendumust rahvusvahelistumisele – soositakse nii õppejõudude kui üliõpilaste välismobiilsust ning osalemist rahvusvahelistes projektides, samuti kutsutakse välisõppejõude oma teadmisi ja kogemusi jagama. Kõrgelt hinnati ka kõrgkooli ja selle õppejõudude koostööd teiste Eesti kultuuriasutuste ja erialaorganisatsioonidega. 

Tavapäraselt andsid hindamiseksperdid kõrgkoolile ka rea soovitusi, millele lisaks peeti vajalikuks esitada omapoolne pöördumine Eesti hariduspoliitika kujundajatele. Pöördumises kutsutakse viimaseid üles leidma võimalus loomealase uurimistegevuse süsteemsemaks rahastamiseks. Hindamiskomisjoni esimehe Mist Thorkelsdottiri sõnul mängib teadus- ja uurimistegevus olulist rolli kunstide valdkonna akadeemiate teadmusbaasi tugevdamisel. “See võimaldab ehitada sildu loometegevuse ja akadeemilise teadustöö vahel, näiteks muusikateaduses ja kunstide ajaloos, või isegi toimida katalüsaatorina loomevaldkonna õpetajate praktikapõhiste teadmiste ja kogemuste ning kunstide pedagoogika uurijate teadmuse vahel.” 

EMTA rektor Peep Lassmann on akrediteerimise tulemustega rahul. „Mul on hea meel, et väliseksperdid tunnustasid meie akadeemia tasakaalustatud arengut kõigis olulistes tegevusvaldkondades.”

Koos akrediteeringuga väljastati õppeasutusele ka kvaliteedimärk, mis tõendab, et kõrgkooli iseloomustab efektiivne juhtimine, rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline õppe- ja teadustegevus ning järjepidev panustamine ühiskonna arengusse.

Hindamisnõukogu otsusega on võimalik tutvuda siin.

Institutsionaalse välishindamise eesmärgiks on toetada strateegilise juhtimise ja kvaliteedikultuuri arengut Eesti kõrgkoolides. Kõik Eesti kõrgkoolid peavad institutsionaalse akrediteerimise läbima kord seitsme aasta jooksul.

Konkurss-valimiste väljakuulutamine

Üldine

Konkurss-valimiste väljakuulutamine

Vastavalt akadeemilise komisjoni koosoleku protokollile 13.03.2017 kuulutas EMTA rektor Peep Lassmann välja konkurss-valimised järgmiste ametikohtade täitmiseks alates 1. septembrist 2017:

Klaveriosakond
klavessiini professor 0,5
2 klaveri dotsenti 1,0
klaveri lektor 0,5

Keelpilliosakond
viiuli lektor 0,5

Puhkpilliosakond
saksofoni dotsent 0,25
trompeti dotsent 0,25      

Lauluosakond
laulu lektor 1,0
hääleseade lektor 1,0       
hääleseade lektor 0,75

Dirigeerimisosakond
kooridirigeerimise professor 1,0
kooridirigeerimise lektor 1,0

Jazzmuusika osakond
jazzmuusika dotsent 0,75
jazzmuusika assistent       (pianist-saatja) 0,25

Kompositsiooniosakond
heliloomingu professor 0,75
elektroakustilise loomingu lektor 0,75
elektroakustilise loomingu lektor 0,5
audiovisuaalse loomingu lektor 0,75

Muusikateaduse osakond
muusikaloo professor 1,0 

Interpretatsioonipedagoogika instituut
varase klahvpillimuusika professor 1,0

Lavakunstikool
näitlejalaulu dotsent 0,25

Instrumentaalkammermuusika keskus
kammermuusika professor 1,0
kammermuusika dotsent 0,75

Vokaalkammermuusika ja saateklassi keskus
saateklassi dotsent 0,5

Dokumendid (avaldus rektori nimele, CV (EMTA töötajatel täidetud EMTA elektroonilises andmebaasis), kus kajastub loominguline, teaduslik, pedagoogiline jm tegevus; professori ametikohale kandieerijail ka inglise keeles; esmakordseil kandideerijail akadeemilist kraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni tõendava dokumendi kinnitatud koopia) esitada hiljemalt 28. aprilliks 2017 kell 16.00 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia nõukogu sekretärile aadressil Tatari 13, 10116 Tallinn. Ametinõudeid vt www.ema.edu.ee.

 

 

EMTA üliõpilased jagavad tunnustust noortele pillimängijatele

Määratlemata

EMTA üliõpilased jagavad tunnustust noortele pillimängijatele

Interpretatsioonipedagoogika instituudi korraldusel kuulavad EMTA üliõpilased Eesti Muusikakoolide Liidu (EML) konkurssi „Parim noor instrumentalist 2017“ ning annavad välja üliõpilaste preemiaid. 4.03 – 25.03 toimuvatel üleriigilistel õpilaskonkurssidel valivad puhkpilli- ja klaveriüliõpilaste žüriid noorte pillimängijate hulgast preemiakandidaate kõikides vanusegruppides. Preemiaga kaasneb diplom EMTA blanketil ning EMTA kujundusega suveniirid.

Noorte pillimängu kuulamine ja hindamine üleriigilisel konkursil annab täiusliku ülevaate eriala alghariduse hetkeseisust ning arendab pedagoogioskusi. Üliõpilasžüriide tegevus on osa laiemast EMTA ja EMLi koostööst.