Vladimir Alumäe 100

Üldine

Vladimir Alumäe 100

Sel kevadel möödub 100 aastat väljapaistva viiulikunstniku ja pedagoogi Vladimir Alumäe (6. IV 1917 – 25. III 1979) sünnist.

Vladimir Alumäe töötas aastakümneid Tallinna Riiklikus Konservatooriumis, olles viiuliõppejõud, osakonnajuhataja ning aastail 194448 ja 196470 ka rektor. Tema sünniaastapäeva puhul on raamatukogus teemakohane väljapanek, mille koostamisel on kasutatud ka perekonna arhiivi materjale. Vaadata saab valikut professori raamatutest, käsikirjalistest teadustöödest, repertuaarikaartidest, kontserdikavadest, pühendustega nootidest ja muust isikuloolisest.

 

Tulemusstipendiumi taotlemine

Üldine

Tulemusstipendiumi taotlemine

Sooviavaldusi tulemusstipendiumi taotlemiseks 2016/2017. õa kevadsemestriks saab esitada 6. - 19. veebruarini 2017 elektrooniliselt EMTA õppeinfosüsteemis

Vajaduspõhist õppetoetust tuleb tudengil endal taotleda läbi portaali eesti.ee

Lavakunstikooli füüsilise teatri magistrikursuse 1. avalik ülesastumine

Üldine

Lavakunstikooli füüsilise teatri magistrikursuse 1. avalik ülesastumine "Kreeka tragöödiad"

Laupäeval, 28. jaanuaril kell 19 astuvad EMTA lavakunstikooli füüsilise teatri magistrandid Teater NO99 suures saalis üles magistriõpingute raames sündinud esimese avaliku aktsiooniga “Kreeka tragöödiad”.

2016. aastal võttis EMTA lavakunstikool vastu füüsilise teatri magistrikursuse, mille juhendaja on Jüri Nael, kes on teatrit õppinud üle kogu maailma. Paralleelselt magistrikursuse juhendamisega lavakunstikoolis jätkab Jüri Nael ka õppejõuna töötamist Londonis, RADAs (Royal Academy of Dramatic Art).

Magistritudengid on esimese õppeaasta keskpaigaks „füüsilise teatri“ kui ääretult mitmekülgse fenomeni mõtestamise otsinguil jõudnud oma esimeste lavastuslike tõlgendusteni - iseenda füüsilisus pannakse proovile kehastades kreeka tragöödiatest tuntud tegelasi. Iga magistritudeng loob kuni pooletunnise monoetenduse kreeka tragöödia ühe tegelase ainetel, et jutustada selle konkreetse tegelase lugu läbi keha, liikumise, teksti. Kõik monoetendused tulevad järjest 28. jaanuari õhtul esitamisele. NO99 suures saalis on publikul võimalus kohtuda kuningas Oidipuse, Phaedra, Agamemnoni, Klytaimestra, Prometheuse, Kreoni, Hippolituse ja Agauega. Kreeka tragöödia on oluline, täpne ja võimas: Saatus. Needus. Jumalate kättemaks.

Magistritudengite ühekordses aktsioonis “Kreeka tragöödiad”  tulevad publiku ette lavakunstikooli füüsilise teatri magistrandid Agur Seim, Jaanika Tammaru (Teater Must Kast), Kersti Heinloo (Eesti Draamateater), Mait Joorits, Martin Mill (Ugala), Raho Aadla, Sergei Furmanjuk (Vene Teater), Sylvia Köster ja Tanel Saar (VAT Teater).

Magistritudengeid on nende otsinguis aidanud õppejõud Jüri Nael, Merle Karusoo, Anne Türnpu, Maret Mursa Tormis, Lorna Marshall (Suurbritannia), Eddie Martinez (Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, Saksamaa), Chris Evans (Gecko Theatre, Suurbritannia), Ivana Jozic ja Kasper Vandenberghe (Jan Fabre Company, Belgia).

Monoetenduste õhtu “Kreeka tragöödiad” on kahe vaheajaga.

Piletid hinnaga 14 eurot ja sooduspiletid (õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele) hinnaga 10 eurot on müügil teatri kodulehel  http://no99.ee/lavastused/no38-9-lavakunstikooli-aktsioon-kreeka-tragoodiad Teater NO99 piletimüügisüsteemis ja NO99 kassas.

 

 

In memoriam Veljo Tormis (7.08.1930–21.01.2017)

Üldine

In memoriam Veljo Tormis (7.08.1930–21.01.2017)

Teatame kurbusega, et laupäeva õhtul (21.01.2017) lahkus meie hulgast armastatud helilooja Veljo Tormis.

Veljo Tormis alustas muusikaõpinguid August Topmani oreliõpilasena Tallinna Riiklikus Konservatooriumis (1943–1944) ning jätkas Salme Krulli juhendamisel Tallinna Muusikakoolis, mille lõpetas 1947. aastal. Aastail 1949–1950 õppis Tormis Tallinna Muusikakoolis koorijuhtimist, aastail 1950–1951 Tallinna Riiklikus Konservatooriumis Villem Kapi kompositsiooniklassis. Heliloojadiplomi omandas Tormis Moskva konservatooriumis Vissarion Šebalini õpilasena aastatel 1951–1956.

Veljo Tormise ärasaatmine toimub helilooja soovil kitsas pereringis.
Algas tudengiprojektide konkurss

Üldine

Algas tudengiprojektide konkurss

EMTA kuulutab välja iga-aastase tudengiprojektide konkursi.  Ideekavandi esitamise tähtaeg on 13. veebruar 2017

Projekti esialgne ideekavand peab sisaldama:
1. projekti (töö)pealkiri ja eesmärk;
2. projekti lühikirjeldus, sihtrühm, esialgne eelarve ja oodatavad tulemused;
3. projekti vastutav korraldaja (CV, kontaktandmed), meeskond ja eeldatavad partnerid.

Žürii valib esitatud ideekavanditest potentsiaalikamad välja 17. veebruariks ja nende ideede meeskonnad saavad võimaluse osaleda tasuta 4-kuulises loomeettevõtluse äriideede arendusprogrammis StarterCreative (alates 21.02.2017, teisipäeviti kell 17). Arendusprogrammi läbinud projekte hindab žürii taas mai lõpus ning annab välja kuni kolm stipendiumi. Auhinnafond on 800 €.

Eelistatud on jätkusuutlikud, konkreetse väljundiga äriideed ja kultuuriprojektid. Konkursil võivad osaleda kõigi tasemete (bakalaureuse-, magistri- või doktortoriõppe) üliõpilased.

Konkursi komisjon valib võitjad vastavalt konkursi eeskirjas määratud kriteeriumidele. Stiendiumi saanud projektid tuleb ellu viia kuni ühe kalendriaasta jooksul pärast konkursi toimumist, neid tuleb tutvustada avalikult EMTA egiidi all ning täita muid teavitusnõudeid, mis on kirjas konkursi eeskirjas: Tudengiprojetide konkursi eeskiri_2017

Projektid tuleb esitada 13. veebruariks elektroonilises vormis projektikonkurss@ema.edu.ee eesti või inglise keeles.

Lisainfo: Kaari Kiitsak-Prikk, kaari@ema.edu.ee, ruum B228 (kultuurikorralduse keskus)

logo_el-regionaalarengu_fond

Yamaha stipendiumikonkurss pianistidele

Konkurss

Yamaha stipendiumikonkurss pianistidele

E 27. veebruaril kell 11.00 leiab EMTA kammersaalis aset Yamaha stipendiumikonkurss 2017, kus võivad osaleda kõik EMTA-s täiskoormuses õppivad klaveri eriala tudengid. Esitada tuleb kava vabal valikul kestusega 15 - 25 minutit.  Välja antakse üks stipendium suurusega 1000€.

Soovijail registreeruda koos kavaga hiljemalt R 17. veebruariks 2017 e-maili aadressil kai@ema.edu.ee.

 

Eesti Üliõpilaste Toetusfond USAs ootab stipendiumitaotlusi

Üldine

Eesti Üliõpilaste Toetusfond USAs ootab stipendiumitaotlusi

Eesti Üliõpilaste Toetusfondi eesmärgiks on pakkuda majanduslikku tuge eesti üliõpilastele kõrgemates õppeasutustes ja toetada akadeemilist tegevust, mis on seotud eesti kultuuri, keele ja ühiskonna edendamisega.

Seatud ülesande täitmiseks annab Eesti Üliõpilaste Toetusfond välja stipendiume ja õppetoetusi kandidaatidele, kes on tõestanud oma akadeemilist võimekust, ühiskondlikku aktiivsust ja soovi anda oma panus Eesti arengusse.

Stipendiumid:

  1. Täisajalise üliõpilase stipendium – õpinguteks kõrgkoolis Eestis või välismaal. Taotluse postitamise tähtaeg 15. veebruar 2017.
  2. Stipendium väliseestlasele Eesti ülikoolis. Taotluse postitamise tähtaeg 15. veebruar 2017.
  3. Ametiala täiendamise stipendium – ametialaseks täiendamiseks Eesti päritoluga Eestis töötavatele kõrgkooli lõpetanud spetsialistidele. Taotluste esitamise tähtaeg vähemalt 3 kuud enne programmi algust.
  4. Projektitaotlus haridusliku projekti läbiviimiseks. Taotluste esitamise tähtaeg neli kuud enne programmi algust.

Täiendav info ja taotlemine

MTÜ SEB Heategevusfond kutsub kandideerima õppestipendiumile

Üldine

MTÜ SEB Heategevusfond kutsub kandideerima õppestipendiumile

MTÜ SEB Heategevusfond annab 2017. aastal välja õppestipendiume summas 50 000 eurot. Õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes elavad noored. Stipendiumile on oodatud kandideerima ka noored emad ja isad.

Stipendium on mõeldud:

  • õppemaksu tasumiseks;
  • õppevahendite soetamiseks ja/või igakuiseks isemajandamiseks;
  • lastehoiu (lasteaia) maksu tasumiseks (noore lapsevanema stipendium).

Õppestipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 26-aastased eestkosteperes, hooldusperes, turva- või asenduskodus elanud või elavad noored, kellel on soov alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. Stipendiumi saavad taotleda ka noored emad ja isad, kes on lapsevanemaks saanud enne 19. eluaastat ja on stipendiumi taotlemise ajal alla 26-aastased ning soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

Taotlusi saab esitada kuni 1. veebruarini 2017.
Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeerimise tulemusel teenitud tulust.

Täiendav info ja vajalikud dokumendid taotluse esitamiseks