Loomehäkk vol 5

Üldine

Loomehäkk vol 5

EMTA tudengid on oodatud osalema Loomehäkile. Loomehäkk on 48-tunnine arendusmaraton, mis toob kokku eri valdkonna inimesed ja aitab uutel asjadel sündida.

Loomehäkk vol 5 toimub 26. - 28. jaanuar Balti Filmi- ja Meediakoolis

Rohkem infot SIIN

Yamaha stipendiumikonkurss 2018 klarnetistidele

Konkurss

Yamaha stipendiumikonkurss 2018 klarnetistidele

N 15. veebruaril kell 16.00 leiab EMTA orelisaalis aset Yamaha stipendiumikonkurss 2018, millel osalemine on kohustuslik kõigile EMTA-s täiskoormuses õppivaile klarneti eriala tudengitele.

Repertuaar
Iga osaleja esitab kaks teost:

1. osa või osad suurvormist (kontsert, sonaat) pikkusega kuni 15 minutit
2. teos sooloklarnetile

Välja antakse üks stipendium suurusega 1000€.

Osalejail registreeruda koos kavaga hiljemalt N 8. veebruariks 2018 e-maili aadressil kai@ema.edu.ee.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia asutas üliõpilaste toetamiseks fondi

Määratlemata

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia asutas üliõpilaste toetamiseks fondi

Eile, 28. detsembril asutati sihtasutus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Fond, mille eesmärk on koguda ja vahendada toetusi muusika- , teatri- ja kultuurikorralduslikule haridusele. Esimese, 1000-eurose annetuse tegi vastloodud fondi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektori Ivari Ilja sõnul loodi fond eelkõige üliõpilaste toetamiseks. „Esimesed stipendiumid loodame välja anda juba ülejärgmisel aastal, kui Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tähistab oma 100. juubelit,” ütles Ilja. Lisaks hakkab fond välja andma preemiaid ja tunnustusauhindu ning toetama loomingu- ja teadusprojekte.

Rektori sõnul täidab fond aastaid kestnud vajaduse annetuste paigutamiseks. „Senini on EMTA-le adresseeritud annetuste ja päranduste vastuvõtmine fondi puudumise pärast olnud juriidiliselt keeruline, mistõttu oli selle loomine hädavajalik samm,” selgitas Ilja. “Fond võimaldab suurendada koostööd osapoolte vahel, kellele muusika- ja teatrivaldkonna käekäik korda läheb. Ideaalne väljund sellele on just praktiline: stipendiumid tublidele üliõpilastele, abi teadusprojektide rahastamisel või ka preemia teenekaile õppejõududele,” lisas Ilja.

“Sihtasutuse esimesi päevi näeme täna, kuid eelduste kohaselt on see täies elujõus, väärikas ning arvestatav panustaja meie haridusse mitmekümne ja miks mitte sajagi aasta pärast,” ütles Ilja.

EMTA vilistlaskogu juhatuse esimehe Indrek Laulu sõnul on fondi asutamine õige samm õiges suunas. „Fondi nõukogu viiest liikmest kaks on vilistlaskogu esindajad, seega jääb oluliseks vilistlaskogu roll ja panus. Tänan vilistlaskogu juhatust, EMTA rektoraati ja nõukogu, kes sihtasutuse loomisel on osalenud või otsust toetanud,” ütles Laul.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Fondi tööd juhib nõukogu, kuhu kuuluvad Indrek Laul, Ivari Ilja, Kristel Pappel, Rein Oja ja Eero Raun. Fondi juhatusse kuulub Marko Lõhmus.

EMTA osales Euroopa kammermuusika õpetajate aastakonverentsil

Määratlemata

EMTA osales Euroopa kammermuusika õpetajate aastakonverentsil

Novembri alguses toimus Suurbritannias, Leiston Abbey’s Euroopa kammermuusika õpetajate assotsiatsiooni (ECMTA) aastakonverents, kus esitleti Suurbritannia kammermuusika õpetuse erinevaid vorme ja õpetamise metoodikaid. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast osalesid koverentsil prof Nataly Sakkos ja prof Marje Lohuaru. Samuti EMTA üliõpilasansamblid, kes võtsid osa meistrikursustest, kontserditest, ümarlauast ja infofoorumitest.

ECMTA viimastel aastakonverentsidel on lisandunud vajadus anda kammermuusikale laiem kõlapind – ürituste peaesinejateks on kutsutud erinevate valdkondade esindajaid. Sel korral esinesid ettekannetega: Matthew Jones (Guildhall School of Music and Drama), Richard Ireman (Royal Academy of Music; ChamberStudio, Kings Place), Andrew Quatermain (ProCorda Kammermuusika keskus Leiston Abbeys). Kai Christiansen’iga (San Francisco) on arenemas koostöö kammermuusika andmebaasi ja virtuaalse õppekeskkonna loomisel, Elisabeth Wilson rääkis oma õpetajast M. Rostropovitšist.

Aastakoosoleku teine eesmärk on Läänemeremaade muusikakõrgkoolide tudengite kammermuusika festivali korraldamine. Tegu on Eestis asutatud, algselt kolme Balti riigi festivaliga, millel on viiekümneaastane ajalugu.

Järgmine üldkoosolek toimub Varssavis, korraldaja on Chopin Muusikaülikooli kammermuusikaosakond. ECMTA üheks eesmärgiks on ühtlasi arendada Artistic Research rahvusvahelist platformi. EMTA kammermuusika doktorandid Annely Tohver ja Marie-Helen Aavakivi esitlevad oma doktoritööd, lisaks esinevad Chopin Muusikaülikooli kammermuusika doktorandid.

2007. aastal asutatud Euroopa kammermuusika õpetajate assotsiatsioonil (ECMTA, European Chamber Music Teachers Association) on sadakond liiget. Sealhulgas on muusikakõrgkoolid, keskastme muusikaõppeasutused, kammeransamblid, festivalid, üksikliikmed. Eestist kuuluvad organisatsiooni EMTA, Elleri nimeline Tartu Muusikakool, Otsa nim Muusikakool, MTÜ „In corpore“ ja Yxus Ensemble. ECMTA president on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud prof Marje Lohuaru.

Maailma Noortekoori ettelaulmine

Konkurss

Maailma Noortekoori ettelaulmine

MAAILMA NOORTEKOOR OOTAB UUSI LAULJAID! KONKUREERIMA ON OODATUD KÕIK HUVILISED VANUSES 17–26 AASTAT (seisuga 1. juuli 2018).

Ettelaulmine toimub R 9. veebruaril kell 11.00 EMTA kammersaalis (Tatari 13, C-405) ning see koosneb neljast, allolevas järjekorras läbiviidavast ja salvestatavast osast:

1) hääleulatuse test - heliredel laulduna vokaalil, fortes ja a capella
2) noodilugemise katse - tundmatu teos, mille ettevalmistusajaks on max 10 minutit ilma klaverit kasutamata
3) ettevalmistatud kohustuslik teos - oma häälepartii F. Poulenci teosest "Exultate Deo"
4) ettevalmistatud aaria vabal valikul. Palun tulla ettelaulmisele oma klaverisaatjaga!

Suvesessioon
Maailma Noortekoori suvesessioon toimub 4.-25. juulini 2018 Mongoolias ja Hiinas. Lähema info koori, dirigentide ja suvesessiooni kohta leiad siit.

NB! Kõik kohalviibimisega seotud kulud (majutus, kohalik transport ja töömaterjalid) katab korraldaja. Koori valitud lauljail tuleb endil siiski tasuda osavõtutasu 100€, lennukipiletid Eestist Mongooliasse ja Hiinast tagasi Eestisse, reisi- ja tervisekindlustus, viisad ning muud võimalikud erakulutused.

Ettelaulmisele registreerumiseks saada e-mail hiljemalt 2. veebruariks 2018 kas:
Kai Kiiv,  EMTA välissuhtete spetsialist, kai@ema.edu.ee
või
Varje Vürst, Eesti Kooriühingu laste-ja noortekooride konsultant, Varje.Vyrst@kooriyhing.ee

EMTA lektor Kaari Kiitsak-Prikk kaitses edukalt doktoriväitekirja

Määratlemata

EMTA lektor Kaari Kiitsak-Prikk kaitses edukalt doktoriväitekirja

8. detsembril kaitses EMTA kultuurikorralduse ja humanitaarainete keskuse lektor ja karjäärinõustaja Kaari Kiitsak-Prikk Estonian Business School`is edukalt oma doktoriväitekirja teemal "Managing Societal Interactions in the Context of Changed Legal Status of Estonian Public Cultural Organisations" ("Ühiskondliku koostoime juhtimine Eesti avalike kultuuriorganisatsioonide muutunud juriidilise vormi kontekstis").

Kaari Kiitsak-Prikk analüüsib oma doktoritöös avalike kultuuriorganisatsioonide juriidilise vormi ehk sihtasutusteks muutumise rolli ühiskondliku koostoime juhtimisel. Väitekiri hõlmab kultuuripoliitikat, institutsionaalset muutust avalikus sektoris ja ühiskondliku mõju strateegilist juhtimist.

Kaari Kiitsak-Prikk on saanud magistrikraadi EMTA kultuurikorralduse programmis 2005. aastal, olnud selle programmi koordinaator ning õpetab aastaid akadeemias ettevõtlusega seotud aineid, juhendab kultuuriettevõtluse mooduli lõputöid. Ta on avaldanud teadusartikleid, samuti koordineerib EMTA poolt teadus-arendusprojekti "Higher Education Institution for Societal Engagement" ning on nõutud külalislektor teistes ülikoolides.

Meie hulgast lahkus legendaarne koorijuht Kuno Areng

Määratlemata

Meie hulgast lahkus legendaarne koorijuht Kuno Areng

Eesti muusikaelus on Kuno Areng (23.07.1929-08.12.2017) aastate pikku osalenud eelkõige järjepideva koorijuhitegevusega. Samuti on ta olnud viljakas pedagoog, kelle käe alt on võrsunud omakorda terve rida tunnustatud eesti koorijuhte ja dirigente, nende hulgas Anne Dorbek, Toomas Kapten, Elo Üleoja, Laine Jänes, Indrek Vijard, Olari Elts, Lauri Sirp, Risto Joost, Peeter Perens jun., Triin Koch, Veronika Portsmuth jpt. Kuno Areng on töötanud õppejõuna Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias alates 1962. aastast, 1985–1992 oli ta samas koorijuhtimiskateedri juhataja, alates 1982. aastast on ta professor ning 2003. aastast emeriitprofessor.

Kuno Arengu juhatusel on aastakümneid tegutsenud mitmed eesti tähtsamad koorid, kelle rohked esinemised on tutvustanud eesti laulukultuuri ning viinud eesti kooriteoseid laia maailma. Aastatel 1966–1990 tegutses Areng RAMi dirigendina, andes kontserte paljudes maades, sh Saksamaal, Soomes, Rootsis, Itaalias ja USA-s ning esinedes mitmes maailma nimekaimas kontserdisaalis, nende hulgas Moskva Konservatooriumi ja Peterburi Filharmoonia Suur saal, Washingtoni Kennedy Keskuse kontserdisaal, New Yorgi Carnegie Hall jt.

Aastatel 1961–2000 juhatas Areng Vabariiklikku Koorijuhtide Segakoori, 1989. aastast alates on ta olnud Eesti Meestelaulu Seltsi Tallinna meeskoori dirigent, ühtlasi on Areng olnud Teaduste Akadeemia meeskoori peadirigent.

1962–1993 juhatas ta Tallinna Kammerkoori, aastatel 1978–1993 peadirigendina, seejärel audirigendina. Mitmel korral jõudis kammerkoor Kuno Arengu käe all võitudeni rahvusvahelistel konkurssidel.

Alates 1965. aastast on Kuno Areng korduvalt olnud ka laulupidude üldjuht. Samuti on ta juhatanud suurvorme, sh E. Tubina teose „Reekviem langenud sõduritele” esmaesitust Eestis (1989).

Kuno Arengu tegevus on tunnustust pälvinud mitmel korral – lisaks tema juhatatud kooride võidukatele esinemistele ja dirigendipreemiatele rahvusvahelistel konkurssidel (1971 Arrezzos ja 1992 Gorizias) on talle omistatud Eesti NSV rahvakunstniku tiitel (1974), G. Ernesaksa nim. sihtkapitali koorimuusikapreemia (1994), Eesti Kultuurkapitali aastapreemia (1999), aastal 2000 Valgetähe III kl. teenetemärk, 2003 Eesti Vabariigi kultuuripreemia ja 2009 Eesti Rahvuskultuuri Fondi elutööpreemia. Aastal 2014 pälvis Kuno Areng Tallinna raemedali pikaajalise silmapaistva töö eest dirigendi ja õppejõuna.

Autor/allikas: Postimees /SCANPIX