Väärikas juubel: lavakunstikool saab 60

Määratlemata

Väärikas juubel: lavakunstikool saab 60

Neljapäeval, 30. novembril tähistab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikool oma 60. tegevusaastat. Sünnipäeva puhul etendub Draamateatris XXVIII lennu bakalaureuselavastus Molière'i "Õpetatud naised" ja kuulutatakse välja tänavune Voldemar Panso nimelise preemia laureaat.

Eesti Muusika- ja Teatrikooli lavakunstikooli juhataja Lembit Petersoni sõnul on kõik senised lavakunstikooli juhid ja pedagoogid, õpilased ja vilistlased püüdnud püsida kooli asutaja, ühe eesti teatrihariduse parimate traditsiooonide jätkaja Voldemar Panso osutatud kursil.

„Teatrihariduse heaks omandamiseks loodud õpikeskkonda on selle 60 aasta vältel pidevalt püütud täiustada ja avardada. Võib öelda, et selle aja jooksul on kool olnud paljude, väga erinevate ilmavaateliste, eetiliste ja esteetiliste mõjutuste taimelavaks ja meie meie ühiskonnas toimuvate protsesside peegeldajaks,” ütles Peterson.

„Suur osa eesti teatriinimestest on just siit, Toompea koolist oma loometegevuse alustamiseks läbi valude ja rõõmude tuge ja innustust saanud,” lisas Peterson.

Lavakunstikooli lennud ja juhendajad läbi 60 aasta: http://www.lavakas.ee/index.php?sisu=6&alamsisu=10011

Neljapäeval, 30. novembril, Voldemar Panso 97. sünniaastapäeval, annab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia perspektiivikale lavakunstikooli üliõpilasele Voldemar Panso nimelise auhinna, millega kaasneb mälestusmedal ja Kultuurkapitali rahaline preemia. Lavakunstikooli 60. juubeli puhul etendub samal õhtul kl 18 XXVIII lennu bakalaureuselavastus Molière’i „Õpetatud naised” (lavastaja Lembit Peterson). Tegu on avaliku sündmusega ja piletid on müügil Piletilevis.

Interpretatsiooni- pedagoogika Üliõpilas- konverents ja kohtumine Kadri Leivategijaga

Määratlemata

Interpretatsiooni- pedagoogika Üliõpilas- konverents ja kohtumine Kadri Leivategijaga

Reedel 24. novembril algusega kell 16.30 toimub EMTA orelisaalis järjekordne Interpretatsioonipedagoogika Üliõpilaskonverents, kus ettekannetega kevadsemestril kaitstud pedagoogiliste lõputööde põhjal esinevad Edeliis Püttsepp, Maarika Kõrve, Airi Šleifer ja Jaan Varts. Juttu tuleb kujundavast hindamisest ning emotsionaalsetest ja sotsiaalsetest aspektidest viiuliõpetuses, akordioni ja solfedžoõppe lõimimisvõimalustest ning kitarriõppest veebikeskkonnas.

Kohtumisel „Millist õpetajat ootame muusikakooli?“ kell 18.00 räägime Eesti Muusikakoolide Liidu juhi ja Tartu Elleri kooli direktori Kadri Leivategijaga olukorrast meie muusikakoolides, noorte tööleasuvate instrumendiõpetajatega seotud ootustest, lootustest ja võimalustest ning paljust muust huvipakkuvast.

Heino Kaljuste fondi stipendiumi pälvis Marit Jalakas

Määratlemata

Heino Kaljuste fondi stipendiumi pälvis Marit Jalakas

Tänavuse Rahvuskultuuri Fondi Heino Kaljuste stipendiumi saab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Tallinna Ülikooli ühisõppekava muusikapedagoogika magistrant Marit Jalakas.

Heino Kaljuste fond loodi 2000. aastal sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond, Eesti Muusikaakadeemia ja Eesti Muusikaõpetajate Liidu poolt. Fondi eesmärk on jäädvustada professor Heino Kaljuste mälestust kooli- ja koorimuusika edendajana, teavitada üldsust koolimuusika erialast, muusikaõpetuse ülesannetest ja eesmärkidest ning probleemidest üldhariduse tasandil. Fond annab välja stipendiume muusikaõpetajale ja muusikapedagoogika üliõpilasele.

Heino Kaljuste fondi stipendiaadid:
Ilme Indas, Janne Fridolin 2002
Tiia-Ester Loitme, Kätlin Puhmaste 2003
Undel Kokk, Inna Rüü 2004
Kadri Leppoja, Lii Tooming 2005
Eve Karp, Natalja Kuzina, Jaanus Kann 2006
Taavi Esko, Aarne Saluveer, Kulla-Siiri Sassjan 2007
Lydia Rahula, Monika Jaaguri 2008
Jaanus Väljaots 2009
Ene-Juta Üleoja, Kaja Kaus 2010
Heli Karu 2011
Annelii Traks 2012
Mari Ausmees 2013
Reet Ristmägi 2014
Ülle Sander 2015
Roosi Rõõmusaare 2016

Stardib pärimusmuusika kontsertide sari Reval Folk

Üldine

Stardib pärimusmuusika kontsertide sari Reval Folk

Reedel, 17. novembril kell 19.00 saab Vanalinna Muusikamajas avastardi kontserdisari "Reval Folk", mis toob kord kuus pealinna publikuni pärimusmuusikat nii Eestist kui välismaalt. Kontserdisarja idee autori ja eestvedaja Kadri Allikmäe sõnul on sarja peamine eesmärk pakkuda inimestele asises Tallinnas võimalust tuletada meelde oma põlist olemust ja tugevdada sidet erinevate põlvkondade vahel - folgisündmusi Tallinnas küll toimub, kuid pärimuskultuur vääriks kindlasti märksa suuremat tähelepanu.

Samuti soovitakse innustada noori õppima Eesti Muusika ja Teatriakadeemia pärimusmuusika erialal, mille rajajateks olid 2006. aastal helilooja Veljo Tormis, rahvamuusik Celia Roose ja akordionist Tuulikki Bartosik ning mille vilistlaste hulgas on sellised tuntud eesti muusikud nagu Sandra Vabarna, Mari Kalkun, Eeva Talsi, Villu Talsi, Juhan Uppin, Martin Müller ja Leanne Barbo.

EMTA pärimusmuusika eriala koordinaator Katariin Raska sõnutsi ongi Reval Folk pärimuse tudengitele oluliseks platvormiks õppimisel ning õpitu rakendamisel. Algatuse vajalikkust kinnitab ka pärimusmuusikat tänasel päeval juba rahvusvahelisel tasandil viljelev, nii Euroopas kui Jaapanis tunnustust leidnud Tuulikki Bartosik: „Aastaid on EMTA pärimusmuusika eriala tudengitel tundnud vajadust oma "kodulava" järele. Samuti oleme soovinud pakkuda külalisõppejõududele kontsertide andmise võimalust, et jagada kooliseinte vahel toimuvat ka väljaspool. Reval Folk on väljund, mis on sündinud just sellest vajadusest ning mul on äärmiselt hea meel ja suur au olla kontserdisarja esimene esineja.“

Reval Folgi avakontserdil tulevadki esitlusele palad Bartosiki autoriplaadilt “Storied sounds", samuti kõlab akordionil eesti, rootsi ja soome pärimusmuusika. Kontserdi juhatab sisse Katariin Raska, kes  koordinaatoriametile lisaks õpetab EMTA-s ka improvisatsiooni ja ansamblimängu.

Samal päeval kell 13.00 toimub Reval Café Müürivahe tänava kohvikus ka Reval Folgi pop-up kontsert, kus astuvad üles EMTA pärimusmuusika eriala tudeng Hanna Kata Norma (laul), Katariin Raska (parmupill, torupill) ja vilistlane Mihkel Roolaid (laul).

Järgmine kontsert Reval Folk sarjas toimub 15. detsembril, kui esineb trio Soon/Piho/Lepasson. 19. jaanuaril astuvad üles Leana ja Hartwin ning 30. märtsil mängib iiri flööte Dave Murphy. Kõik kontserdid leiavad aset Vanalinna Muusikamajas algusega kell 19.00. Peaesienjaid soojendavad pärimusmuusika eriala tudengid Maimu Jõgeda, Hanna Kata Norma ja Eva Väljaots.

Kontserdisarja toimumisse panustab ligi 30 vabatahtlikku erinevatelt elualadelt, koostööpartneriteks on Vanalinna Muusikamaja ja Eesti Folkloorinõukogu. Kontserdisarja toimumist toetavad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Kultuurkapital ja veebimajutus.ee.

Lisaks Katariin Raskale on Reval Folgi EMTA-poolseiks nõuandjaiks Tarmo Kivisilla, Leanne Barbo ja Kai Kiiv.

Lilian Semperi stipendiumi pälvis Veronika Issajeva

Määratlemata

Lilian Semperi stipendiumi pälvis Veronika Issajeva

Neljapäeval, 9. novembril toimus EMTA kammersaalis Lilian Semperi stipendiumikonkurss, kus stipendiumi (1000 EUR) pälvis klaverieriala magistrant Veronika Issajeva (juhendaja emeriitdots Ada Kuuseoks, dots Mati Mikalai).
 
Pianiste hindas žürii koosseisus dots Jüri Alperten ja dots Marko Martin.
 
Stipendium eraldati Eesti Rahvuskultuuri Fondi kaudu.
 
 
Doktoritööde kaitsmine 13. novembril 2017

Teadus

Doktoritööde kaitsmine 13. novembril 2017

Esmaspäeval, 13. novembril toimub EMTA-s kaks loomeuurimusliku doktoritöö kaitsmist.

Kell 14.00 kaitseb saateklassi doktorant Jun Zhao ruumis A202 oma tööd "Comprehension and interpretation of Chinese vocal music with the example of Zheng Qiufeng’s song cycle “Four Seasons of Our Motherland"" (juh vanemteadur dr phil Žanna Pärtlas, oponent dr Tuomas Mali Lahti konservatooriumist).

Kell 16.30 aga on võimalik kaasa elada Kristi Kapteni töö "Pianisti tööprotsess Ligeti etüüdide omandamisel" (juh prof Kerri Kotta, oponent dr phil Mart Jaanson Tartu Ülikoolist) kaitsmisele ruumis A402.

Töödega on võimalik tutvuda ka raamatukogus.

Mira Martšenko meistrikursused, loengud ja kontserdid

Üldine

Mira Martšenko meistrikursused, loengud ja kontserdid

10.-12. novembril külastab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiat Moskva Konservatooriumi juures asuva Muusikakeskkooli klaveriosakonna juhataja, pianist ja väljapaistev klaveripedagoog Mira Martšenko. Visiidi jooksul annab M. Martšenko meistrikursusi, klaveripedagoogika-alased loenguid algõpetusest ja J. S. Bachi inventsioonide interpretatsioonist ning kaks kontserti, kus peale Martšenko enda esinevad ka Moskva Muusikakeskkooli õpilased. Visiit, mille täpse ajakavaga saab tutvuda siin, toimub EMTA interpretatsioonipedagoogika instituudi ja klaveriosakonna koostöös.