Rahvusvaheline konverents

Määratlemata

Rahvusvaheline konverents "Muusikahariduse vägi Eesti kogemuse näitel"

17.-19. aprillil 2018 toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias I rahvusvaheline muusikahariduse konverents "Muusikahariduse vägi Eesti kogemuse näitel" ("The Power of Music Education - Estonian Experience"). Plenaarettekanded toimuvad inglise keeles, fookusgruppide ettekannetes on avatud ka eestikeelne sessioon.

Konverentsil jagatakse parimaid muusikahariduslikke kogemusi nii ettekannete kui praktiliste töötubade kaudu. Ettekandjatena astuvad üles David G. Hebert (Norra), Geza Szilvay (Ungari/Soome), Rasmus Puur jt. Lähemalt võtmekõnelejatest SIIN.

Praktilised töötoad käsitlevad muusikaõpetuse erinevaid meetodeid ja vorme (näiteks beebide muusikakasvatus, ansamblilaul, kooritöö). Rohkem informatsiooni õpitubade kohta leiad SIIT.

Konverentsi lisaprogramm võimaldab osa saada Rahvusvahelise muusikaolümpiaadi kontsertidest ja lõputseremooniast, mis toimuvad reedel, 20. aprillil 2018.

Täpsem info konverentsi kohta on leitav SIIT.

Registreerimine SIIN või meiliaadressil kristikiilu@ema.edu.ee.

Küsimuste korral kirjutage kristikiilu@ema.edu.ee või helistage 6675729.

Sündmuse plakat: http://www.ema.edu.ee/wp-content/uploads/2018/03/MÕL_plakat_A1.pdf

Konkurss akadeemilistele ametikohtadele

Määratlemata

Konkurss akadeemilistele ametikohtadele

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuulutab välja konkursi akadeemiliste ametikohtade täitmiseks alates septembrist 2018:

 • klaveri dotsent 1,0
 • viiuli professor 0,75
 • viiuli lektor 0,25
 • flöödi lektor 0,25
 • klassikalise laulu dotsent 0,5
 • saateklassi lektor 0,5
 • varajase muusika ansambli lektor 0,5
 • 2 lektorit – pianist-kontsertmeistrit laulu erialal 1,0
 • 2 assistenti – pianist-kontsertmeistrit laulu erialal 1,0
 • 4 assistenti – pianist-kontsertmeistrit dirigeerimise erialal 1,0
 • heliloomingu professor 1,0
 • improvisatsiooni professor 1,0
 • juhtivteadur (muusikateadus) 1,0
 • vanemteadur (muusikateadus) 1,0
 • 2 lavakõne lektorit (lavakunst) 0,5
 • itaalia keele lektor 0,5
 • saksa keele lektor 0,5

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (professori ametikohale kandideerijail ka inglise keeles):

 • avaldus rektori nimele;
 • CV ülevaatega loomingulisest, teaduslikust, pedagoogilisest jm tegevusest (EMTA töötajatel täidetud EMTA elektroonilises andmebaasis või ETISes);
 • esmakordseil kandideerijail akadeemilist kraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni tõendava dokumendi kinnitatud koopia

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 23. aprilliks 2018 kell 16.00 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia nõukogu sekretärile aadressil Tatari 13, 10116 Tallinn või e-posti aadressile: aleksandra@ema.edu.ee.

Ametinõuded: http://www.ema.edu.ee/uldinfo/eeskirjad-ja-dokumendid/

 

EMTA elektroakustilise osakonna magistrant osales edukalt USA festivalil

Määratlemata

EMTA elektroakustilise osakonna magistrant osales edukalt USA festivalil

7.-10. veebruarini 2018 toimus USA-s Floridas rahvusvaheline festival "Electroacoustic Barn Dance", mille lõppkontserdil osales oma teosega "Butterfly in a Jar" häälele ja live-elektroonikale EMTA elektroakustilise osakonna magistrant Ksenia Zemskaja-Tšertkova. Tudeng esitas vokaalpartiid ja EMTA elektronmuusika õppejõud Hans-Gunter Luck juhtis live-elektroonikat.

Sama teosega valiti Ksenia Zemskaja-Tšertkova esinema ka New York City Electroacoustic festivalile, mis toimub tänavu 16.-22. juulini.

Festivali “Electroacoustic Barn Dance” korraldas Jacksonville'i Kunstiülikool. Festivalil tulid esitusele üheksa kontserti elektroakustilise muusikaga, neli installatsiooni ja neli ettekannet. Festivali osalejad olid valdavalt USA erinevate ülikoolide üliõpilased ja õppejõud.

 

EMTA virtuaalne avatud uste päev Narvas

Määratlemata

EMTA virtuaalne avatud uste päev Narvas

Esmaspäeval, 19. märtsil toimuvad Narva Muusikakoolis virtuaalsed meistriklassid. Noortele muusikutele annavad videosilla vahendusel erialatunde Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud ja tunnustatud muusikud Age Juurikas (klaver), Arvo Leibur (viiul) ja Toomas Vavilov (klarnet).

Tegu on Muusika- ja Teatriakadeemia virtuaalse avatud uste päevaga Narvas.

EMTA Loometegevuse ja välissuhete prorektori prof Henry-David Varema sõnul on Narva Muusikakoolis tugevad muusikaõpetuse traditsioonid. „Mitmed Narva Muusikakooli väljapaistvad noored muusikud on jätkanud oma õpinguid Muusika- ja Teatriakadeemias ning saavutanud tugevaid tulemusi,” ütles Varema. „Virtuaalsete meistriklassidega soovime pakkuda Narva õpilastele võimalust viimistleda oma mängutehnikat ja kogeda õppemeetodeid, mis neid ülikoolis ees ootab,” lisas Varema.

Sarnased Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia virtuaalsed meistriklassid toimusid 5. veebruaril Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis ning 12. märtsil Jerevani Riiklikus Konservatooriumis Armeenias. Eelmise aasta oktoobris toimus kontsert, kus reaalajas musitseerisid koos muusikud Tallinnas (EMTA kammersaalis) ja Minskis.

Virtuaalsed meistriklassid toimuvad viitevaba heli ja video ülekandetehnoloogia LoLa (low latency) abil. Tegu on tehnoloogiaga, mis pakub nii sujuvat ülekannet, et erinevates asukohtades paiknevad muusikud (kuni 4000km kaugusel) saavad musitseerida koos reaalajas. LoLa võimaldab parimat võimalikku heli ja videopildi kvaliteeti, mida ei suuda praegusel momendil pakkuda ükski teine ülekandetehnoloogia.

Avatud koosolek: kõrghariduse rahastamise tulevikuväljavaated

Määratlemata

Avatud koosolek: kõrghariduse rahastamise tulevikuväljavaated

14. märtsil toimub EMTA kammersaalis avatud koosolek, kus arutatakse kõrghariduse pikemaajalisi eesmärke ja rahastamist. Üritust korraldavad Rektorite Nõukogu ning Haridus- ja Teadusministeerium. 

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul on arutelu kõrghariduse rahastamise üle eluliselt vajalik. „Ehkki riik on kõrgharidusreformi järgsetel aastatel täiendavalt kompenseerinud ülikoolidele õppemaksu kaotamisest tekkinud tühimikku, on kõrgkoolid nüüdseks olukorras, kus vahendeid napib,“ ütles minister Reps. „Hakkame peatselt ette valmistama ülikoolidega sõlmitavaid uusi halduslepinguid järgnevaks kolmeks aastaks ja seega on aeg rahastamise teema kõrgkoolidega uuesti põhjalikult läbi arutada. Peame oluliseks ka heal tasemel õppejõudude järelkasvu tagamist ja selleks tuleb muuta õppejõudude palgad konkurentsivõimeliseks. Eesti kõrgharidus vajab riigilt lisaraha.“

Rektorite Nõukogu juhatuse esimees, Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land märkis, et avatud aruteludeks Eesti kõrghariduse võimaluste ja valikute üle on viimane aeg, sest käärid ühiskonna ootuste ja kõrghariduse rahastamise vahel on kiiresti kasvanud. „Teema puudutab otseselt ka üldharidust. Pole õige noori julgustada õpetajaks õppima, kui ka õpetajate õpetajad ülikoolis oma töö eest väärilist tasu ei saa,“ lausus Land.

Avatud koosolekul osalevad lisaks rektoritele esindajad Haridus- ja Teadusministeeriumist, ülikoolidest ja rakenduskõrgkoolidest, Riigikogu kultuurikomisjoni liikmed, ettevõtjad ning üliõpilaste ja teiste ministeeriumide esindajad.

Minister Mailis Reps annab ülevaate Eesti kõrghariduspoliitika väljakutsetest. Ülikoolide vaatest kõrghariduse strateegilisele arendamisele räägib Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo. Ettevõtja vaadet kõrghariduse tulevikule avab Chemi-Pharm AS juhataja, TÜ nõukogu esimees Ruth Oltjer. Eesti Üliõpilaskondade Liidu mõtted kõrghariduse arengutele edastavad Eva Liina Kliiman ja Helena Veldre. Muutustest õppimises ja õpetamises teeb ettekande professor Mati Heidmets.

Ettekannetele järgneb paneeldiskussioon, milles osalevad Mailis Reps, Tiit Land, Ivari Ilja, Jaak Aaviksoo, Mart Kalm, Mait Klaassen, Tõnu Lehtsaar, Ruth Oltjer, Mati Heidmets ja üliõpilaste esindaja.

Ajakava.

Veebiülekanne on jälgitav SIIN

Ettevalmistused muusikateoorias 2018. aasta sisseastujale

Määratlemata

Ettevalmistused muusikateoorias 2018. aasta sisseastujale

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse sisseastumisel on eksamid solfedžos ja harmoonias asendatud ühtse muusikateooria eksamiga.

Muusikateooria eksam, mis hõlmab nii muusikalise kuulmise ja muusikateooria testi kui ka solfedžeerimist ja harmooniajärgnevuste mängimist klaveril, viiakse läbi kahes tasemes (kõrgem ja madalam tase).

Kõrgemat taset eeldatakse järgmistel erialadel: klaver, klavessiin, orel, keelpillid, puhkpillid, löökpillid, akordion, kannel, kooridirigeerimine, helilooming, instrumentaalpedagoogika.

*Juhul kui üliõpilaskandidaat, kellelt eeldatakse kõrgema taseme eksami sooritamist, otsustab valida madalama taseme eksami ja sooritab selle positiivselt, jääb tema tulemuseks madalaim positiivne hinne ja sissesaamise korral on ta kohustatud õppima täiendavalt muusikateoreetilisi aineid.

Madalam tase valitakse reeglina järgmistel erialadel: laul, muusikapeda-googika, elektroakustiline looming, helirežii.

Muusikateaduse erialal valivad keskastme muusikakooli muusikateoreetiliste ainete tsükli läbinud üliõpilaskandidaadid kõrgema taseme eksami, teised madalama taseme eksami.

Ettevalmistuskursused muusikateoorias on osalejatele tasuta.

Kursused koosnevad 4 sessioonist, nende läbimine tervikuna loob eeldused muusikateooria eksami edukaks sooritamiseks. Kursuste läbiviija: dots Toomas Trass

Ettevalmistuskursused toimuvad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, aadressil Tatari 13, Tallinn

Ajakava

7. aprill Kõrgem tase 15.00 – 16.30 ruum B-217 Madalam tase 17.00 – 18.30 ruum B-217

28. aprill Kõrgem tase 15.00 – 16.30 ruum B-217 Madalam tase 17.00 – 18.30 ruum B-217

12. mai Kõrgem tase 15.00 – 16.30 ruum B-217 Madalam tase 17.00 – 18.30 ruum B-217

2. juuni Kõrgem tase 15.00 – 16.30 ruum B-217 Madalam tase 17.00 – 18.30 ruum B-217

Osalemiseks palume kuni 31. märtsini registreeruda aadressil tkk@ema.edu.ee

Muusika- ja teatridoktorantide V konverents

Teadus

Muusika- ja teatridoktorantide V konverents

Teisipäeval, 13. märtsil 2018 kell 14.00–17.30 toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia orelisaalis (A-404) muusika- ja teatridoktorantide V konverents. Üritus on ingliskeelne.

Kava:

I 14.00-15.30

Chair: Jaak Sikk

Theodore Parker - Free Improvisation: Researching the Acoustic Space

Saale Fischer - Time in Service of a Rhetorical Performance

Kristiina Are - Possibilities of Textural Dynamics in Basso continuo Realization: The Rhythm

II 16.00-17.30

Chair: Anna-Liisa Eller

Iryna Gorkun-Silén (Sibelius Academy, Helsinki) - French Flute School from the End of the Nineteenth Century

Marie-Helen Aavakivi - The Repertoire and Performance Style of Estonian Violinists in the 1930s

Naiara de la Puente Vadillo (Sibelius Academy, Helsinki) - The Accordion; Instrument of the 20th Century. Accordion Meets Composers

Organizers: Centre for Doctoral Studies (EAMT), Graduate School of Culture Studies and Arts

Coordinators: Margit Võsa, Aleksandra Dolgopolova (Tallinn), Päivi Järviö, Anu Vehviläinen (Sibelius Academy, Helsinki)

Mart Saare nim pianistide konkurss 18.-19. juunil Suure-Jaanis

Konkurss

Mart Saare nim pianistide konkurss 18.-19. juunil Suure-Jaanis

18.-19. juunil 2018 toimub Suure-Jaanis I Mart Saare nim pianistide konkurss. Konkurssi korraldavad rahvusvaheline Artur Kappi Ühing ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.

Konkursi eesmärk on Eesti pianistliku kultuuri arendamine ja Mart Saare klaveriloomingu väärtustamine, selle esitlemine seostes teda mõjutanud heliloojate klaverirepertuaariga.

Lisainfot konkursi kohta leiab sündmuse reglemendist.