EMTASTRA

Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool

Pakkumiskutse konverentsiettekandeks

 

 

Pakkumiskutse objekt:

Otsime 5 lektorit pidama konverentsil ettekannet á 30 min.

Konverents toimub 4.–5. mail 2018.

Konverents “Ettekääne. Ruum” käsitleb ruumi etenduskunstides ja kultuuris laiemalt.

Nõuded pakkujale:

 • Pakkuja peab olema oma ala professionaal, kas teatri- või kunstipraktik või teoreetik, kes töötab ruumiga ja analüüsib ruumi.
 • Pakkujal peab olema erialaline ja/või loengupidamise kogemus.

Pakkumuse esitamine:

 • Pakkumused esitatakse aadressil aleksandra@ema.edu.ee hiljemalt 05.04.2018

Pakkuja pakkumus peab sisaldama:

 • ettekande teemat ja abstrakti
 • pakkuja kontaktandmeid
 • pakkuja CV-d
 • bruto maksumust
 • reisi- või majutuskulude kopensatsiooni soovi
 • Pakkuja peab arvestama, et töö eest tasumine toimub üleandmise-vastuvõtmise aktide ja arvete alusel, ettemaksu võimalust ei ole.

Pakkumuste hindamine:

 • Pakkumuste hindamisel arvestame teenuse maksumust ja sisu (pakkuja kompetentsi ja kogemusi)
 • Pakkumusi hindavad konverentsi korraldajad, doktorikooli ja doktoriõppekeskuse esindajad. Pakkumuse hindamise tulemustest teavitatakse pakkujaid e-posti teel ühe nädala jooksul.

Täpsem info ja kontakt:

Aleksandra Dolgopolova (aleksandra@ema.edu.ee, tel. 6675808)

Konverentsi rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi eelarvest (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ASTRA projekt EMTASTRA, 2014-2020.4.01.16-0043).