Pakkumiskutse doktorandi loomingulise projekti läbiviimiseks

 

 

 

Pakkumiskutse objekt: Kristiina Are loomeprojekt “Dialoogid: J. S. Bach”

Loomingulisse projekti on oodatud üks barokkflöödi ja üks barokkviiuli solist.

Loominguline projekt toimub 21.08.2018 kell 18 Kadrioru lossis, ettevalmistused/proovid projekti läbiviimiseks toimuvad 1.08–21.08.2018.

 

Nõuded pakkujale:

  • Pakkujal peab olema lõpetatud kõrgharidus (magistrikraad) barokkmuusika erialal;
  • Barokkflöödi solist peab omama vähemalt neljaaastast rahvusvahelist lavakogemust ajaloolise interpretatsiooni alal
  • Barokkviiuli solist peab omama vähemalt neljaaastast rahvusvahelist lavakogemust ajaloolise interpretatsiooni alal.

Pakkumuse esitamine:

Pakkuja pakkumus peab sisaldama:

  • pakkuja kontaktandmeid
  • pakkuja lühitutvustust
  • bruto maksumust (arve puhul kogumaksumust)
  • Pakkuja peab arvestama, et töö eest tasumine toimub üleandmise-vastuvõtmise aktide ja arvete alusel, ettemaksu võimalust ei ole
  • Sisukirjeldusele tuleb lisada pakkuja CV koos sarnaste projektide teostamise kirjeldusega.

Pakkumuste hindamine:

  • Pakkumuste hindamisel arvestame teenuse maksumust ja sisu (pakkuja kompetentsi ja kogemusi)
  • Pakkumusi hindavad doktoriõppekeskuse liikmed ja Kristiina Are. Pakkumuse hindamise tulemustest teavitatakse pakkujaid e-postiteel 03.07.2018.

Täpsem info ja kontakt:

Aleksandra Dolgopolova (aleksandra@ema.edu.ee, tel. 6675808)

 

Loomingulist projekti rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi eelarvest (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ASTRA projekt EMTASTRA, 2014-2020.4.01.16-0043).