Koostööprogrammid ja -projektid

EMTAASTRA - institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ning kõrgkoolidele

Dora Pluss - kõrghariduse rahvusvahelistumise, mobiilsuse ja järelkasvu toetamise programm

Strateegiline koostöö projekt METRIC

Rahvusvaheline magistritaseme ühisõppekava CoPeCo