Tudengivahetus

ERASMUS+

1998. aastal liitus Eesti Euroopa Liidu haridusprogrammiga SOCRATES, täpsemalt Socratese kõrgharidusele suunatud alaprogrammiga ERASMUS. Programmi eesmärk on võimaldada üliõpilaste ja õppejõudude vahetust, erinevate kõrgharidusele suunatud projektide läbiviimist ning ainepunktide ülekandesüsteemi (ECTS) juurutamist Eesti kõrgkoolides. Aastatel 2007-2014 kandis programm nime LLP ERASMUS (Lifelong Learning). Alates 2014. aastast kannab programm nime ERASMUS+.

Kõige tähtsam osa programmist on üliõpilaste vahetus, mis võimaldab meie üliõpilastele kuni aastast õppimisvõimalust Euroopa mainekates muusikakõrgkoolides.

Erasmus+ programmi vahendusel on võimalik minna õppima järgmistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits*, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari. Lisaks saab õppida ka Türgis ning Euroopa Majandusruumi riikide kõrgkoolides (Island, Liechtenstein, Norra).

*Šveits osaleb Erasmus+ programmis eritingimustel ning Šveitsi kõrgkooli vastuvõetud tudengile maksab toetust Ṥveitsi riik.

VÄLJAMINEVAD TUDENGID

ERASMUS+ programmi raames on EMTA üliõpilastel võimalik minna välisriiki õppima kas tavalise õpirände või praktikarände raames. Vahetusperioodi kestus õpirände raames võib olla 3-12 ning praktikarände raames 2-12 kuud.

Nii õpirände kui praktikarände puhul peab tudeng välisülikooli/praktikabaasi saatma vastava kandideerimisavalduse. Kandideerimine toimub kevadsemestri alguses järgneva akadeemilise õppeaasta üliõpilasvahetuse kohtadele.

EMTA partnerülikoolide nimekiri avaneb siit. Korraga on võimalik kandideerida kolme kõrgkooli/praktikabaasi.

Kandideerida võivad EMTA üliõpilased, kes:

 • on Eesti või mõne teise programmis osaleva riigi kodanikud
 • omavad alalist elamisluba Eestis või on Eesti riigi poolt tunnistatud kodakondsuseta isikuteks
 • on lõpetanud oma kõrgharidusõpingute esimese aasta (st programmi raames on õigus väliskõrgkoolis õppida alates esimese kõrgharidusastme teisest õppeaastast)

Sihtkoolidesse/praktikabaasi vastu võetud tudengitele makstakse kuustipendiumi. Kuustipendiumi määrad on kinnitatud rektori käskkirjaga:

NB! Alates 2014/2015. õppeaastast on üliõpilasel võimalik programmis osaleda iga kõrgharidusastme raames (st bakalaureuse-, magistri- ja doktoritase) mitme erineva kestusega perioodi jooksul, kokku kuni 12 kuud.

ERASMUS programmi stipendiumite piirmäärad 2016-2017

ERASMUS programmi stipendiumite piirmaarad 2015-2016

Kandideerimine ERASMUS tudengivahetusse toimub taotlussüsteemi EASY (European Online Application System) kaudu. NB! Süsteemi tuleb üles laadida helisalvestis ning inglise keelne hinnete väljatrükk, mille väljastab EMTA õppeosakond.

ERASMUS praktikataotlused palun edastada EMTA Erasmus koordinaatorile (Pilleriin Meidla, pilleriin@ema.edu.ee).

SISSETULEVAD TUDENGID

EMTA-sse on võimalik ERASMUS+ programmi raames tulla õppima välistudengitel, kelle kodukooliga on EMTA-l kehtiv ERASMUS koostööleping. Õppima on võimalik tulla nii üheks, kui kaheks semestriks. Kandideerimine toimub kodukoolide ERASMUS koordinaatorite vahendusel ning esmase valiku langetab üliõpilast lähetav kõrgkool.

EMTA võtab saabuvaid avaldusi vastu õpingutele eelneval õppeaastal. Kandideerimise tähtaeg on 30.aprill.

Kandideerimine EMTA-sse Erasmus vahetusõpingutele toimub taotlussüsteemi EASY (European Online Application System) kaudu.

ERASMUS praktikataotlused palun edastada EMTA Erasmus koordinaatorile (Pilleriin Meidla, pilleriin@ema.edu.ee).

Täiendav info Erasmuse üliõpilasvahetuse kohta...

Lisainfo:
Pilleriin Meidla
Erasmus+ programmi koordinaator EMTAs
Tel: +372 667 5760
E-post: pilleriin@ema.edu.ee

NORDPLUS

Baltimaad osalevad Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammis Nordplus 2008. aastast. Võrgustikupõhise programmi eesmärgiks on tugevdada Põhja- ja Baltimaade vahelist koostööd õppejõudude ja tudengite vahetuse ning projektitegevuste (intensiivkursused, arendusprojektid, ühisõppekavad) kaudu.

Väljaminevad tudengid:

Üliõpilaste vahetus Nordplus programmi kaudu võimaldab meie tudengitele 1 - 12 kuu pikkust õppimisvõimalust Soome, Rootsi, Norra, Taani, Islandi, Läti ja Leedu muusikakõrgkoolides. Lisaks toetab programm ka lühiajalist mobiilsust (5 päeva - 1 kuu).

Kandideerimine toimub võrgustikupõhiselt. EMTA kuulub klassikalise muusika võrgustikku Sibelius, jazzmuusikavõrgustikku Nordpuls, ooperivõrgustikku NordOpera ning pärimusmuusika võrgustikku Nordtrad. Võrgustike liikmeskoolide nimekirjad avanevad siit. Korraga on võimalik kandieerida kolme kõrgkooli. Kandideerimine toimub kevadsemestri alguses järgneva akadeemilise õppeaasta üliõpilasvahetuse kohtadele. Kandideerimistähtaeg on 1. märts.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

 • õppeleping
 • CV ja soovitavalt ka motivatsioonikiri
 • hinnete väljatrükk koduülikoolist
 • helisalvestus (kestus ~15 min)

Kandideerida võivad EMTA üliõpilased, kes:

 • on Eesti või mõne teise programmis osaleva riigi kodanikud
 • omavad alalist elamisluba Eestis või on Eesti riigi poolt tunnistatud kodakondsuseta isikuteks
 • on lõpetanud oma kõrgharidusõpingute esimese aasta (va magistritaseme ühisõppekava üliõpilased)

Sihtkoolidesse vastu võetud tudengitele makstakse kuustipendiumi ning ühekordset reisitoetust.
Nordplus programmi kuustipendiumi suurus on 200 EUR ning nädalastipendiumi suurus 70 EUR. Reisitoetus Põhja- ja Baltimaade vahel on 330 EUR ning Islandi õpirände puhul 660 EUR.

Sissetulevad tudengid:

EMTA-sse on Nordplus programmi raames võimalik õppima tulla välistudengitel, kelle kodukool kuulub vastavasse temaatilisse võrgustikku (võrgustike liikmeskoolide nimekirjad avanevad siit). Õppima on võimalik tulla minimaalselt üheks kuuks, tavaliselt on vahetuse pikkuseks siiski üks või kaks semestrit. Nordplus programm võimaldab ka lühiajalist (min. 5 päevast) õpirännet.

EMTA võtab avaldusi vastu õpingutele eelneval õppeaastal. Kandideerimistähtaeg on 1. märts

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

 • õppeleping
 • CV ja soovitavalt motivatsioonikiri
 • helisalvestis (kestus ~15 min)

Täiendav info Nordplus programmi kohta...

Lisainfo:
Hanneleen Pihlak
Nordplus programmi koordinaator EMTAs
Tel: +372 667 5779
E-post: hanneleen@ema.edu.ee